8 datasets found

 • Kuopion kaupungin ostolaskuaineisto 2012 - 2018

  Kuopion kaupungin ostolaskuaineisto vuosilta 2012-2018. Tiedoissa on mukana kaupungin kaikki virastot, taseyksiköt ja liikelaitokset. Aineisto on poimittu Kuopion kaupungin ostolaskujen kierrätys- ja arkistointijärjestelmästä ja sisältää kaikki kyseiseen järjestelmään kirjatut ostolaskut jäljempänä esitetyin rajauksin. Rajaukset: Aineistosta on rajattu pois a) yritykset, joilta on...
  CSV, XLSXXLSXCSVXLS
 • Kuopion kaupunginosat

  Kuopio kaupunginosat -aineisto sisältää kaupunginosien aluerajaukset, nimet ja numerot. Kaupunginosa-aineiston ylläpidon lähtötietoina ovat ajantasaiset asemakaavat sekä uusien alueiden osalta suunnitteluaineistot. Aineistoa ylläpidetään vektorimuodossa Kuopion kaupungin asemakaavoituksessa. Aineistoa päivitetään asemakaavan muutosten perusteella tai uusien alueiden osalta...
  SHP (ESRI SHAPE)TAB
 • Kuopion kaupungin palveluseteleiden käyttö

  Vuoden 2017 aikana Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjauksen myöntämillä palveluseteleillä ostettujen palvelutuottajien nimet ja summat.
  XLSX
 • Kuopion kaupungin kirjanpidon tilikartta, tulos- ja tasetilit 2015

  Kuopion kaupungin kirjanpidon tuloslaskelman ja taseen tilit vuonna 2015. Tilanne 22.4.2015.
  XLS
 • Kuopion kaupungin kirjanpidon organisaatio 2015

  Kuopion kaupungin kirjanpidon organisaatio vuonna 2015.
  XLSX
 • Kuopion äänestysaluejako

  Aineistossa on Kuopion kaupungin äänestysaluejako sekä alueiden numerotunnus ja nimi. Äänestysaluejaon muutokset vahvistaa Kuopion kaupunginvaltuusto ja vahvistetut päätökset toimitetaan maistraattiin. Maistraatti ylläpitää äänestysaluejakoa osana Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmää. Avoimen datan koordinaatistona on ETRS-TM35FIN (EPSG:3067) ja formaatteina MapInfo Tab ja Esri...
  SHPTAB
 • Kuopion kaupungin WMS-palvelu

  Kuopion WMS-palvelu on WMS-rajapintapalvelu, joka perustuu Kuopio paikkatietoaineistoihin. Palvelun tasot on jaoteltu avoimiin sekä tunnistautumista vaativiin aineistoihin. Kuopion opaskartta-aineistot, kantakartta sekä kaava-aineistot julkaistaan avoimena datana WMS-palvelussa sekä Kuopion internet-karttapalvelussa. Avoimet aineisto on eroteltu omaksi tasoluetteloksi. Tunnistautumista vaativat...
  WMS
 • Kuopion seudun joukkoliikenteen linja-autojen aikataulu- ja pysäkkitiedot

  Aineisto on voimassa olevien pysäkki- ja aikataulujen mukainen. txt-muotoinen aineisto zip-paketissa (GTFS).
  GTFS