Kuopion kaupungin ostolaskuaineisto 2012 - 2019


Kuopion kaupungin ostolaskuaineisto vuosilta 2012-2019. Tiedoissa on mukana kaupungin kaikki virastot, taseyksiköt ja liikelaitokset. Aineisto on poimittu Kuopion kaupungin ostolaskujen kierrätys- ja arkistointijärjestelmästä ja sisältää kaikki kyseiseen järjestelmään kirjatut ostolaskut jäljempänä esitetyin rajauksin.

Rajaukset: Aineistosta on rajattu pois a) yritykset, joilta on laskujärjestelmästä puuttunut tai ollut virheellinen ly-tunnus b) yksityiset henkilöt ja yksityishenkilöiden muodostamat yhteisöt, joilla ei ole ly-tunnusta c) Kuopion kaupungin eri yksiköiden sisäiset laskut. Osasta laskutietoja puuttuu kustannuspaikkatiedot johtuen rakennusalan kustannuslaskentajärjestelmän teknisistä ratkaisuista.

Veloituslaskut näkyvät aineistossa positiivisina arvoina. Negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku. Arvonlisäverot sisältyvät tiliöintisummiin ja laskun summiin. Aineiston osalta on huomioitava, että yksittäisen laskun tietoja voi olla useammalla rivillä, mikäli lasku on sisältänyt useammalle kustannuspaikalle tai useammalle kirjanpitotilille kirjattuja suoritteita. Laskun summa –sarakkeesta käy ilmi laskun kokonaissumma ja tiliöintisumma -sarakkeesta käy ilmi kokonaissumman jakautuminen eri kustannuspaikoille ja kirjanpitotileille.

Selitteet: Vuosi, Tosite_paiva= Tositteen päivämäärä, OraganizationCode= Organisaation numero, Org_nimi= Organisaation nimi, Docid = Laskun tunnistenumero, Toimittajanumero, Toimittajan nimi, Ly-tunnus, Laskun päivä, Laskun summa= Laskun kokonaissumma, Reskontraviite, Tilin numero= Kirjanpitotilin numero, Tilin nimi= Kirjanpitotilin nimi, Kustp = Kustannuspaikka, KP_nimi= Kustannuspaikan nimi, Tiliöintisumma= Kirjanpidon tililtä maksettu summa, Timestamp = Viimeisin riviä koskevan kirjausmerkinnän päivämäärä

Resources (11)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from 22.04.2015
Valid until 31.12.2020
Links to additional information
  1. www.kuopio.fi
Collection type Open data
International benchmarks
State Active
Dataset maintainer Kuopion kaupunki talous- ja strategiapalvelu
Maintainer email talousjastrategia@kuopio.fi
Maintainer website www.kuopio.fi

Applications (1)

  • andatapalvelu

    Handata - palvelu

    []

    Handata presents purchase invoice data from municipalities and other public actors. The service is being further developed and the published information is updated annually. The main source of open data utilized in the service is municipalities. The number of publishers is growing every year.
comments powered by Disqus