Piensolutukiasemat

Aineisto liittyy Väyläviraston selvitykseen "5G-piensolutukiasemien tarve ja sijoittamisen ehdot vilkasliikenteisen tien tai radan läheisyydessä". (https://www.doria.fi/handle/10024/185336)

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Update frequency
Last modified 13.12.2022
Show change log
Created on 13.12.2022

Give feedback

comments powered by Disqus