Filters

151 datasets found

  joukkoliikenteen vyöhykerajat

  Cities
  GEOJSON

  Kuopion kaupunkipyörien käyttötilastoissa on jokainen kaupunkipyörien lainaustapahtuma. Käyttötilastojen tietokenttäkuvaukset ovat erillisenä liitteenä .XLS muodossa. Tilastoista selviää mm. pyörän lainauksen aikana...

  Cities
  XLSX
  CSV

  Nordstat: statistics on largest Nordic cities contains statistics on population and population change, employment, housing and construction, education, air traffic and local elections. Statistics are updated yearly...

  Cities
  PXWEB
  JSON

  Urban weather model results of the URCLIM project. Data includes temperature at 2m high, moderate and strong heat stress during summer months and road weather for traffic and pedestrians during winter. Average daily...

  Cities
  WFS
  SHP
  NETCDF
  WMS

  Fölin tarjoaman joukkoliikenteen päivittäiset linjakohtaiset matkustajamäärät pysäkeittäin. Aineisto perustuu rahastuslaitejärjestelmään tehtyihin leimaustapahtumiin. Päivämääräksi rekisteröityy lähtöhetken...

  Cities
  XLSX
  CSV

  Rajoitusalueita ovat maastoliikennelain nojalla asetetut liikennerajoitukset. Rajoituspäätöksiä ovat antaneet aiemmin vanhat lääninhallitukset (vuoteen 1995 saakka), vapaakunnat (vuosina 1989-1996) ja vuodesta 1995...

  Country
  XML
  ZIP
  WMS

  Vuoden 2017 EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen melualueet. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote. Käyttötarkoitus: EU-raportointiin...

  Country
  XML
  ZIP
  WMS

  City of Vantaa ordered a map survey for residents about cycling in spring 2021. Aim of the survey was to hear resident’s views on the present state of cycle traffic and possible proposals for improvement. The survey...

  Cities
  SHP
  XLSX

  Kauniaisten opaskartta on sijaintitarkkuudeltaan yleistetty aineisto, joka on tehty antamaan laaja kokonaiskuva koko kaupungista ja opastamaan käyttäjä tiettyyn osoitteeseen. Optimi käyttömittakaava on 1 : 20 000....

  Cities
  WMS

  Data provides traffic volumes in Espoo. It presents average traffic volumes during weekdays (Mon to Fri) (KAVL). You can preview the data in the Map Service of Espoo. API address:...

  Cities
  WFS

  Digiroad on Väyläviraston vastuulla oleva valtakunnallinen aineistokokonaisuus, joka sisältää tieverkon keskilinjageometriat sekä liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja. Digiroad on kokoava tietojärjestelmä, johon...

  Country
  SHP
  WMS
  WFS
  GPKG

  Tilastokeskuksen julkaisuarkisto sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja, Tilastokeskuksen muita julkaisuja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin suomenkielinen...

  Country
  PDF

  Suomen tilastollinen vuosikirja on laaja tilastojen kokoomateos suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Vuosikirjassa yhdistyvät uusin tilastotieto ja pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä. Julkaisu...

  Country
  XLXS, PDF

  The data includes information on the locations of intersections with traffic lights and warning light. The data is an interface-format geographic dataset. Through the interface, the dataset is available almost in real...

  Cities
  WFS

  This dataset provides location data of junctions controlled by traffic lights in the city of Espoo. You can preview the data in the Map Service of Espoo. API address: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx...

  Cities
  WFS

  The parking places in Helsinki have been digitised mainly for the area of the city centre and resident parking zones. The dataset includes, for example, data on the type of parking, any validity period, fee...

  Cities
  WFS

  Traffic Safety Survey for Citizens of Helsinki was open 1.9.-27.9.2020. The survey was made with Maptionnaire tool, which allows users to answer questions as well as map places. The data consists of Excel file and...

  Cities
  SHP
  XLSX

  This dataset provides data of winter maintenance of Espoo. The dataset is provided by the Public Works Department of Espoo. API address: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx With QGIS versions 2.18 - 3.x...

  Cities
  WFS

  This dataset provides signposts for bicycle and pedestrian traffic in Espoo. The dataset is provided by the Public Works Department of Espoo. API address: https://kartat.espoo.fi/teklaogcweb/wfs.ashx With QGIS...

  Cities
  WFS

  Kuopion ilmanlaatuvyöhykkeet sisältävät vuonna 2020 valmistuneen Kuopion ja Siilinjärven alueen ilmanlaatumallinnuksen pitoisuuskartat. Aineistossa on energiantuotannon, teollisuuden, tieliikenteen ja...

  Cities
  SHP (ESRI SHAPE)