Filters

161 datasets found

  Available Plots for Business of the City of Helsinki. The address of the WFS is: https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs. Data can be found in layer Vapaat_yritystontit. The address of the WMS is:...

  Cities
  WFS
  WMS

  The dataset consists mainly of building entrances and gates in the center of Helsinki, photographed and geolocated. Most of the data was collected in batches in the summers of 2020 and 2021, but the data has also been...

  Cities
  GEOJSON

  The dataset includes the water channels of Helsinki, i.e. rivers, streams, ditches, riverbeds and the pipelined sections of the biggest channels. The dataset was produced in 2022 based on multiple GIS datasets. See...

  Cities
  WFS
  WMS

  Nordstat: statistics on largest Nordic cities contains statistics on population and population change, employment, housing and construction, education, air traffic and local elections. Statistics are updated yearly...

  Cities
  PXWEB
  JSON

  Uudenmaan osoiterajapinnan kautta voi hakea koko Uudenmaan alueelta virallisia osoitteita ja niiden koordinaattipisteitä. Rajapinta antaa osoitteelle koordinaatit, postinumeron, kunnan nimen sekä ruotsinkielisen...

  Cities
  JSON
  XML

  Urban weather model results of the URCLIM project. Data includes temperature at 2m high, moderate and strong heat stress during summer months and road weather for traffic and pedestrians during winter. Average daily...

  Cities
  WFS
  SHP
  WMS
  NETCDF

  Helsinki Open Space Plan (VISTRA II), elaborated alongside the new City Plan, concretizes and visualizes the objectives outlined in the vision (VISTRA-VISIO) of 2013, aiming at a green network city. According to these...

  Cities
  WFS
  WMS

  Helsingin maanalainen yleiskaava on kaupungin strateginen maankäyttösuunnitelma, jolla varataan maanalaiset tilat kaupungin elintärkeisiin toimintoihin ja liikenteelle pitkällä aikatähtäimellä. Maanalainen yleiskaava...

  Cities
  WMS

  Helsinki Treasures survey was conducted by Helsinki City Museum in summer 2021 (1.6.-31.8.). The survey was open for all online and the respondents were asked to name places, which they consider to be incremental to...

  Cities
  XLSX

  Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille...

  Cities
  KUNTAGML

  Yhdyskuntajätevesidirektiivin mukaiset jätevedenpuhdistamot -aineisto sisältää Yhdyskuntajätevesidirektiivin (91/271/ETY) mukaiset taajamat, jätevedenpuhdistamot ja niiden purkupisteet. Euroopan unionin jäsenmaat...

  Country
  WMS
  XML

  EU-rekisterin tarkoituksena on muodostaa ajantasainen rekisteri EU:n alueella sijaitsevista suurista teollisuuslaitoksista ja eläinsuojista. Rekisteriä käytetään pohjana EU:n teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU)...

  Country
  ZIP
  WMS
  XML

  Completed apartments in 2020 and 2021 is dataset with point-shaped spatial information covering 14 municipalities in the Helsinki region (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi,...

  Cities
  WFS
  WMS
  TAB
  CSV
  SHP

  City plans that were approved and came into force in 2020 and 2021 are a geographic dataset containing areal geometries. The data contains the delimitations of those city plans that indicate residential floor area....

  Cities
  WFS
  SHP
  TAB
  WMS

  This dataset provides the orthophotographs of Kauniainen. API address: https://kartat.kauniainen.fi/teklaogcweb/wms.ashx Layers: Kauniaisten ortokartta Kauniaisten ortokartta 2001 Kauniaisten ortokartta 2005...

  Cities
  WMS

  Buildings in the Helsinki metropolitan area has been published on the basis of data from the regional basic register maintained by HSY for the municipalities Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen. For Espoo, the...

  Cities
  WFS
  WMS

  Kauniaisten ajantasa-asemakaava on koostekartta Kauniaisten kaupungin alueella voimassa olevista asemakaavoista. Ajantasa-asemakaavassa esitetään suunniteltu maankäyttö kaupungin voimassaolevien asemakaavojen...

  Cities
  WMS

  Aineisto sisältää Vantaan kaupungin asukasbarometrien vastaukset vuosilta 2018 ja 2020. Vantaan asukasbarometri -kyselytutkimuksilla selvitettiin vantaalaisten tyytyväisyyttä asumiseen, asuinalueisiin, palvelujen...

  Cities
  XLSX

  In its area of operation, HSY provides for the distribution and sewage drainage of domestic water in accordance with the needs of community development. Within the water supply service area, the property must join the...

  Cities
  WFS
  SHP
  TAB
  WMS

  Digiroad on Väyläviraston vastuulla oleva valtakunnallinen aineistokokonaisuus, joka sisältää tieverkon keskilinjageometriat sekä liikenteeseen liittyviä ominaisuustietoja. Digiroad on kokoava tietojärjestelmä, johon...

  Country
  WFS
  WMS
  GPKG
  SHP