MDM esiselvitys

Ydintietojen hallinta on yhteentoimivuuden edellytys. Tämä esiselvitys lähti purkamaan toimipaikka-tietoon liittyvää ydintiedon hallinnan nykytilannetta ja jo tehtyä taustatyötä. Näiden kautta pyrittiin tunnistaman vaikeuksien juurisyy. Ratkaisu sisältää ehdotuksen tietosisällöksi ja hallintamalliksi sekä arvion sovellettavasta teknologiasta. Valtiovarainministeriön teettämä esiselvitys tehtiin loppuvuodesta 2014.

Valtiovarainministeriö teetti 2015 Proof-of-Concept-tyyppisen testauksen, jossa selvitettiin eri vaihtoehtoja esiselvityksessä esitettyyn hajautetun MDM-hallinnan toteuttamiseen. Lupaavimmaksi nousi paikkatiedon käyttö eri toimipaikkakäsitteitä ja -käyttöjä yhdistävänä tekijänä. Eri vaihtoehtoja selvitettiin pöytätestauksena muutamien käyttötapausten kautta, teknisiä kokeiluja ei tehty.

Resources (2)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Interoperability tools
International benchmarks
Maintainer Jari Kallela
Maintainer email Jari Kallela
Maintainer website
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
  Source
  Author Jari Kallela
  Author email Jari Kallela
  Update frequency
  Valid from
  Valid till
  comments powered by Disqus
  Interoperability Tools
  Feedback
  Resource Quality
  Metadata Quality

  MDM esiselvitys

  Followers
  0
  Last 30 days, updated daily
  Downloads during year 2018: 106
  All time visits: 996
  All time downloads: 258
  Last Modified: 15.01.2018
  Created: 24.03.2015

  Show change log >