MDM esiselvitys

Ydintietojen hallinta on yhteentoimivuuden edellytys. Tämä esiselvitys lähti purkamaan toimipaikka-tietoon liittyvää ydintiedon hallinnan nykytilannetta ja jo tehtyä taustatyötä. Näiden kautta pyrittiin tunnistaman vaikeuksien juurisyy. Ratkaisu sisältää ehdotuksen tietosisällöksi ja hallintamalliksi sekä arvion sovellettavasta teknologiasta. Valtiovarainministeriön teettämä esiselvitys tehtiin loppuvuodesta 2014.

Valtiovarainministeriö teetti 2015 Proof-of-Concept-tyyppisen testauksen, jossa selvitettiin eri vaihtoehtoja esiselvityksessä esitettyyn hajautetun MDM-hallinnan toteuttamiseen. Lupaavimmaksi nousi paikkatiedon käyttö eri toimipaikkakäsitteitä ja -käyttöjä yhdistävänä tekijänä. Eri vaihtoehtoja selvitettiin pöytätestauksena muutamien käyttötapausten kautta, teknisiä kokeiluja ei tehty.

Resources (2)

Related Components (1)

Extra information

Author
Jari Kallela
License
Creative Commons Attribution 4.0
Metadata created
2015-03-24T10:25:29.895818
Metadata modified
2016-05-13T06:51:14.418924
Isopen
True
URL
None
Private
False
Revision id
21b87303-56e7-485f-a3b8-9bd84b393602
Qa
[{'openness_score_reason': Markup(u'This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "pdf" relates to format "PDF" and receives score: 1.')}, {'updated': Markup(u'2017-08-17T02:35:25.245842')}, {'openness_score': Markup(u'1')}]
Content type
kokonaisarkkitehtuurit,Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri
Author email
jari.kallela@vm.fi
Creator user id
b52a5d01-970d-412a-a4d2-dd81aa2c83a5
Id
5b480d9d-8a0f-4d77-9f5f-012c1a7b9653
Tracking summary
[{'total': Markup(u'33')}, {'recent': Markup(u'33')}]

Comments

Hieno yhteenveto

Kiitos hyvästä raportista. Tietomallinnus alkaa sanastotyöstä - on tullut tavaksi sanoa. Toinen isällinen kommentti voisi olla että eteenpäin mennään vain evoluution kautta - ensin perusasiat kuntoon, aloitetaan jostakin kulmalta ja opitaan. Itse olen hieman myös julkisen puolen tietohankkeita seurannut ja huomannut ongelmat jotka johtuu ison kuvan puutteesta ja/tai siitä että se ei konkretisoidu ko. tekemiseen. On JHS suosituksia, mutta ne ei helpolla istu nykysysteemeihin ja toimintatapoihin. Datakin on osin heikkolaatuista... kuka maksaa sen korjaamisen? Ja senhän omistaa joku muu... Samat ongelma kyllä näkyy yksityisellä puolellakin, mutta yksi ero on että siellä nopeammin vastuu henkilöityy jos joku asia mättää. Julkimopuolella pitäisikin kannustaa "yrittäjähenkisyyteen" ja kannustaa hyvin työnsä tekeviä. Jahas, lähti keulimaan mdm aiheesta....

Muita vastaavia dokumentteja julkishallinnosta?

Löytyisikö? Googlaamalla löysin kuntaliiton tuottaman MDM viitearkkitehtuuri-dokumentin.

Login to comment.
Interoperability Tools
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

MDM esiselvitys

Followers
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 829
All time downloads: 205
Last Modified: 13.05.2016
Created: 24.03.2015

Show change log >