MDM esiselvitys - raportti

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/5b480d9d-8a0f-4d77-9f5f-012c1a7b9653/resource/5e1b2af1-afac-4a08-9b9e-690facf9a2c9/download/mdmesiselvitysloppuraporttiluonnosv1-0.pdf

From the dataset abstract

Ydintietojen hallinta on yhteentoimivuuden edellytys. Tämä esiselvitys lähti purkamaan toimipaikka-tietoon liittyvää ydintiedon hallinnan nykytilannetta ja jo tehtyä taustatyötä. Näiden kautta pyrittiin tunnistaman vaikeuksien juurisyy. Ratkaisu sisältää ehdotuksen tietosisällöksi ja hallintamalliksi sekä arvion sovellettavasta teknologiasta. Valtiovarainministeriön teettämä esiselvitys tehtiin loppuvuodesta 2014.

Valtiovarainministeriö teetti 2015 Proof-of-Concept-tyyppisen testauksen, jossa selvitettiin eri vaihtoehtoja esiselvityksessä esitettyyn hajautetun MDM-hallinnan toteuttamiseen. Lupaavimmaksi nousi paikkatiedon käyttö eri toimipaikkakäsitteitä ja -käyttöjä yhdistävänä tekijänä. Eri vaihtoehtoja selvitettiin pöytätestauksena muutamien käyttötapausten kautta, teknisiä kokeiluja ei tehty.

Source: MDM esiselvitys

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
unknown
Created
unknown
Format
unknown
License
Creative Commons Attribution 4.0
Temporal Coverage
01.01.2017 - 31.12.2017
Name
MDM esiselvitys - raportti
Time series precision
Temporal coverage to
31.12.2017
Temporal coverage from
01.01.2017