Wind power survey for Helsinki 2015

Aineisto sisältää avoimella karttapohjaisella kyselyllä kerätyn aineiston tuulivoiman hyväksyttävyydestä Helsingissä. Kysely toteutettiin 15.6.–31.8.2015, ja siihen vastasi lähes 2 500 henkilöä. Kysely sisälsi tuulivoiman hyväksyttävyyteen liittyviä monivalintakysymyksiä, karttapaikannuskysymyksiä - niin tuulivoimalle soveltuvista kuin soveltumattomista sijainneista - sekä avovastausmahdollisuuden.

Avovastauksista on poistettu epäasiallinen kielenkäyttö, tunnistettavat henkilötiedot sekä vastaukset muihin vastauksiin yhdistävät id:t tietosuojan vuoksi.

Tuulivoiman sosiaalisen hyväksyttävyyden raporttiin voi tutustua täällä: http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/uutiset/2015/tuulivoiman-sosiaalinen-hyvaksyttavyys-helsingissa-141015.pdf

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Open data
International benchmarks
Maintainer Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäytöön yleissuunnittelu
Maintainer email Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäytöön yleissuunnittelu
Maintainer website
Owner
Geographical coverage
Links to additional information
  1. http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/uutiset/2015/tuulivoiman-sosiaalinen-hyvaksyttavyys-helsingissa-141015.pdf
Source
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäytöön yleissuunnittelu
Author email Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäytöön yleissuunnittelu
Update frequency
Valid from
Valid till
comments powered by Disqus