91 datasets found

 • City of Helsinki environmental report

  The City of Helsinki environmental report details the achievement of the City of Helsinki environmental goals and the impact of operations on the environment. Environmental reporting is coordinated by an environmental reporting expert working group, which includes representatives of the City administrative bodies that have the most significant impact on the environment.
 • Wind power survey for Helsinki 2015

  Aineisto sisältää avoimella karttapohjaisella kyselyllä kerätyn aineiston tuulivoiman hyväksyttävyydestä Helsingissä. Kysely toteutettiin 15.6.–31.8.2015, ja siihen vastasi lähes 2 500 henkilöä. Kysely sisälsi tuulivoiman hyväksyttävyyteen liittyviä monivalintakysymyksiä, karttapaikannuskysymyksiä - niin tuulivoimalle soveltuvista kuin soveltumattomista sijainneista - sekä...
 • Helsinki metropolitan area air quality index 2017

  This dataset provides air quality data collected hourly by Helsinki Region Environmental Services (HSY) monitoring stations. The air quality index splits air quality into five categories from good to very bad. This dataset is updated four times per year in March, June, September and December.
 • Helsinki's nature information system

  Luontotietojärjestelmässä voi tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon. Järjestelmän keskeisimpiä luontoaineistoja ovat luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, arvokkaat geologiset kohteet, tärkeät lepakkoalueet, kääpäkohteet ja arvokkaat metsäluonnon monimuotoisuuskohteet. Palvelusta on yleisöversio ja virkaversio. Yleisöversion...
 • Helsinki Region Environmental Services (HSY) basic water supply data

  This dataset provides basic data about the waterworks and resulting indicators. The data is delivered yearly into the information system of the Finnish Water Utilities Association (FIWA). The data includes information on water and waste water treatment, networks, customer service and energy consumption beginning from 2010 (founding of HSY).
 • Statistical Yearbook of Helsinki 2008

  The statistical yearbook provides basic information about Helsinki and its residents in 370 statistical tables. These statistics cover the metropolitan area, Helsinki region and in some cases the entire country. Some of the tables provide comparisons with other major northern and Baltic cities as well as St. Petersburg. The publication is bilingual and the statistical tables have headings in...
 • Nature in Helsinki - Important geological sites

  Helsingin alueella sijaitsevat arvokkaat geologiset kohteet. Kohteet ovat Helsingin luontotietojärjestelmästä ajankohdalta 26.5.2016. Kohteet on jaettu kahteen luokkaan, (1) kallioperän ja (2) maaperän kohteisiin. Ne on edelleen jaettu kohdetyyppeihin, joilla on kaksinumeroinen tunnus seuraavasti: 11 kivilajit ja mineraalit 12 hiidenkirnut ja vastaavat 13 muut kallion pinnan rakenteet (esim....
 • Helsinki metropolitan area air quality index 2016

  This dataset provides air quality data collected hourly by Helsinki Region Environmental Services (HSY) monitoring stations. The air quality index splits air quality into five categories from good to very bad. This dataset is updated four times per year in March, June, September and December.
 • Helsingin kansallinen kaupunkipuisto -kyselyn vastaukset

  Aineisto pitää sisällään Helsingin kansallinen kaupunkipuisto -verkkokyselyn vastaukset. Kaikille avoin verkkokysely käynnistyi syksyllä 2017 ja oli auki 17.12.2017 asti. Vastaukset sisältävät tietoa alueista ja paikoista, jotka kaupunkilaiset haluaisivat liittää osaksi mahdollista Helsingin kansallista kaupunkipuistoa. Verkkokysely oli osa Helsingin kaupungin selvitystyötä, jossa kartoitetaan...
 • Statistical Yearbook of Vantaa

  The statistical yearbook of Vantaa has been published since Vantaa emerged as a city from 1974 onwards. The yearbook is a collection of data that aims to cover all vital statistics of Vantaa and its population.
 • Helsinki’s 2030 Climate Technologies – City Performance Tool data set

  Helsinki is on course to meet its target to reduce its greenhouse gas emissions by 30 percent by 2020 having already achieved 25 percent reductions since 1990. The city is now preparing to meet its next important target of carbon neutrality by 2050 relying predominantly on the supply of cleaner electricity and heating in the future. As a way of modelling the city’s progress towards this long...
 • Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely 2018

  Kyselyllä kerättiin asukkailta tietoa siitä, miten kaupungin palvelujen koetaan olevan saavutettavissa eri puolilla kaupunkia ja kuinka palvelujen saavutettavuutta voisi parantaa esimerkiksi erilaisia asiointitapoja kehittämällä. Saavutettavuudella tarkoitetaan sekä sähköisten palvelujen helppoa käytettävyyttä ja löydettävyyttä että helppoa palvelun luokse pääsemistä (esimerkiksi päiväkoti,...
 • Statistical Yearbook of Helsinki 2004

  The statistical yearbook provides basic information about Helsinki and its residents in 370 statistical tables. These statistics cover the metropolitan area, Helsinki region and in some cases the entire country. Some of the tables provide comparisons with other major northern and Baltic cities as well as St. Petersburg. The publication is bilingual and the statistical tables have headings in...
 • Statistical Yearbook of Helsinki 2015

  The Statistical Yearbook provides a varied, statistics-based description of Helsinki and its residents. Many of the tables also present comparative data from the rest of the Helsinki Metropolitan Area, the Helsinki Region and Finland as a whole. Moreover, the yearbook contains a chapter on major cities in the rest of Scandinavia and one on the capitals of Lithuania, Latvia and Estonia, and on...
 • Traffic noise zones in Helsinki metropolitan area

  This dataset provides the traffic noise zones in Helsinki metropolitan area (Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen). The coordinate system used is ETRS-TM35FIN.
 • Helsinki metropolitan area Service Map REST-API

  This dataset provides links to the Helsinki metropolitan area Service Map REST-API. The Service Map is an open information channel on the service points and services offered by the cities of Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen. The Service Map helps the inhabitants of the municipality find current information on services offered by the city, as well as on the accessibility of the services.
  JSONKML
 • Statistical Yearbook of Helsinki 2009

  The statistical yearbook provides basic information about Helsinki and its residents in 299 statistical tables. These statistics cover the metropolitan area, Helsinki region and in some cases the entire country. Some of the tables provide comparisons with other major northern and Baltic cities as well as St. Petersburg. The publication is bilingual and the statistical tables have headings in...
 • Statistical Yearbook of Helsinki 2017

  The Statistical Yearbook provides a varied, statistics-based description of Helsinki and its residents. Many of the tables also present comparative data from the rest of the Helsinki Metropolitan Area, the Helsinki Region and Finland as a whole. Moreover, the yearbook contains a chapter on major cities in the rest of Scandinavia and one on the capitals of Lithuania, Latvia and Estonia, and on...
 • Statistical Yearbook of Helsinki 2016

  The Statistical Yearbook provides a varied, statistics-based description of Helsinki and its residents. Many of the tables also present comparative data from the rest of the Helsinki Metropolitan Area, the Helsinki Region and Finland as a whole. Moreover, the yearbook contains a chapter on major cities in the rest of Scandinavia and one on the capitals of Lithuania, Latvia and Estonia, and on...