Tekoälyllä tunnistetut vettä läpäisemättömät pinnat pääkaupunkiseudulla

Tekoälyn avulla tuotettu pääkaupunkiseudun kattava vettä läpäisemätöntä maanpintaa kuvaava paikkatietoaineisto. Aineisto pohjautuu ortoilmakuvien ja pistepilvien tulkintaan konvoluutioneuroverkkoihin perustuvalla menetelmällä. Tulkinnan lähtöaineistona on ollut Maanmittauslaitoksen ortokuvat (50 cm) ja pistepilvet (5p/m2) vuodelta 2020.

Aineisto on saatavilla Geotiff-muotoisina 1 km * 1 km kokoisina rastereina ETRS-TM35 -koordinaatistossa (EPSG:3067). Rastereiden pikselikoko on 20 cm ja niiden pikseliarvot kuvaavat todennäköisyyttä vettä läpäisemättömälle maanpinnalle (asfaltti/betoni/kiveykset/rakennukset). Rastereissa pikseliarvot vaihtelevat välillä 0-254. Todennäköisyyden prosentteina voi muodostaa jakamalla pikseliarvon 254:llä ja kertomalla luvulla 100. Käytännössä pikselit, joissa arvo on 127 tai yli, ovat mallinnuksen mukaan vettä läpäisemätöntä maanpintaa.

näytekuva

Vettä läpäisemättömän pinnan kartoituksen on tuottanut Scalgo ApS osana LaserVesi-hanketta, jossa pääkaupunkiseutu toimi pilottialueena valtakunnalliselle vastaavalle aineistolle. HSY:lle on tuotettu vastaavalla menetelmällä kartoitus paljaan maan (hiekka/sora) esiintymisestä pääkaupunkiseudulla. Molemmat aineistot on tuotettu toisistaan erillisinä tuotteina ja omilla malleilla painotuksineen. Tämän vuoksi tuloksissa on nähtävissä alueita, joissa sekä vettä läpäisemättömän pinnan että paljaan maan todennäköisyys on yli 50 %.

Rasterien karttalehtijako vastaa Maanmittauslaitoksen pistepilvien (2020) karttalehtijakoa.

Lyhyt menetelmäkuvaus vettä läpäisemättömän pinnan kartoituksesta (englanniksi).

Karttapalvelussa ja rajapinnassa esillä oleva vektorimuotoinen aineisto on muokattu visualisointia varten siten, että:

  • vain mallinnuksen mukaiset vettä läpäisemättömän pinnan kohteet ovat aineistossa mukana
  • kohteiden ulkorajausta on yleistetty
  • aineisto on jaettu karttatiilien mukaisesti, mikä aiheuttaa keinotekoisia epäjatkuvuuksia kohteiden välillä.

Analyyseja varten suosittelemme käyttämään alkuperäistä rasteriaineistoa, joka on saatavilla pyytämällä HSY:ltä. Mikäli haluat vain osan alueesta, voit määritellä pyynnössä haluamasi karttalehdet. Aineistopyynnöt: avoindata@hsy.fi.

Aineiston esikatselu HSY:n karttapalvelussa.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. avoindata@hsy.fi
Ylläpitäjän verkkosivu http://www.hsy.fi/avoindata
Maantieteellinen kattavuus
Viimeksi muokattu 25.11.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 03.03.2022