Tietoaineistot

Rajaukset
tilastoyksiköt

Löytyi 1 tietoaineisto

    Kuntapohjaisia tilastointialueita ovat kunnat, seutukunnat, maakunnat, suuralueet, aluehallintovirastot (AVI), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY), hyvinvointialueet, vaalipiirit ja työssäkäyntialueet....

    Koko maa
    WFS
    WMS
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).