Tietoaineistot

Rajaukset
taipalsaari

Löytyi 7 tietoaineistoa

  Taipalsaaren kunnan yleiskaavat ovat yleispiirteisiä suunnitelmia, joihin sisältyy myös kunnan osayleiskaavat ja osayleiskaavaindeksi. Yleiskaavassa varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen,...

  Koko maa

  Yleiskaavaindeksi sisältää lainvoiman saaneiden hyväksyttyjen yleis- ja osayleiskaavojen aluerajat. Aineisto sisältää linkin pdf:än, jossa on kaavakartta ja -määräykset. Lisätietoja Taipalsaaren yleiskaavoituksesta:...

  Koko maa

  Taipalsaaren opaskartta on esitystavaltaan yleistetty opastava karttatuote. Kartan alue kattaa koko Taipalsaaren kunnan maa-alueen ja vesialueet. Kartta sisältää mm. seuraavat tiedot: nimistö, kadut, tiet, julkiset...

  Koko maa

  Aineisto sisältää Taipalsaaren kunnan alueella voimassaolevien ranta-asemakaavojen aluerajaukset. Kaavapiirrokset sekä muut liitteet alueittain liitetiedostoina pdf-muodossa. Aineiston päivitys ja ylläpito on jatkuvaa.

  Koko maa

  Asemakaavaindeksi sisältää lainvoiman saaneiden hyväksyttyjen asemakaavojen aluerajat. Aineisto sisältää linkin pdf:än, jossa on kaavakartta ja -määräykset. Lisätietoja Taipalsaaren asemakaavoituksesta:...

  Koko maa

  Taipalsaaren kunnan ajantasa-asemakaavayhdistelmä on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Karttaan liittyy erillisenä karttana asemakaavaindeksi, jossa on esitetty asemakaavojen...

  Koko maa

  Asemakaavaindeksi sisältää lainvoiman saaneiden hyväksyttyjen asemakaavojen aluerajat. Tietokanta sisältää kaavoista yleistiedot, kuten kaavan nimen, lainvoimapäivämäärän, tiedon oikeusvaikutteisuudesta sekä...

  Koko maa
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).