Åland - Fornlämningar WMS

Kulturbyrån upprätthåller ett register med samtliga kända fornlämningar på Åland.

De uppgifter som framgår är kommun, by, typ av fornlämning och datering. Fornlämningens läge motsvarar skalan 1:20 000.

Det pågår hela tiden en uppdatering av registret, då tidigare okända fornlämningar upptäcks. Enligt lagen ska markägaren kontaktas när en fornlämning registreras. Om du själv upptäcker en fornlämning och är osäker på om den finns i fornlämningsregistret kontakta Kulturbyrån på Ålands Landskapsregering.

Rajapinnan resurssit

Lisätiedot

Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Rajapinnan ylläpitäjä Ålands Landskapsregering
Rajapinnan ylläpitäjän sähköpostiosoite Ålands Landskapsregering
Viimeksi muokattu 15.05.2023
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.05.2023