Namn:
Internationella frågor
URL:
kansainvaliset-asiat
Beskrivning:
Utrikespolitik, internationella organisationer och avtal, konflikter och fred, väpnade styrkor
Bildens URL:
2018-07-13-085748.558416Ikonit-AvoinData-Intenational.svg