Turun ja Kaarinan kantakartan vesistökohteet

Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille suunnitelmille, erilaisille yksityisille kartoille sekä opas- ja teemakartoille.

Sisältö:

Kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Vesistöt-teema sisältää pohjakartta-alueen vesialueiden kuvaamisessa käytettävät kohteet.

Julkaistu taso:

  • GIS:Kanta_Vesikohde_alueet
  • GIS:Kanta_Vesikohde_pisteet
  • GIS:Kanta_Vesikohde_viivat
  • GIS:Kanta_Vesikohde_nimet

Lisätiedot:

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Åbo
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
Den ansvarigas webbplats https://data.turku.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 12.01.2023
Visa ändringslogg
Created on 10.10.2022

Give feedback

comments powered by Disqus