Piensolutukiasemat

Aineisto liittyy Väyläviraston selvitykseen "5G-piensolutukiasemien tarve ja sijoittamisen ehdot vilkasliikenteisen tien tai radan läheisyydessä". (https://www.doria.fi/handle/10024/185336)

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Trafikledsverket
Administratörens e-post
  1. paikkatieto@vayla.fi
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 13.12.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 13.12.2022