Päijät-Hämeen maakuntakaava yhtenäisessä tietomallissa

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on kokonaismaakuntakaava.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä on esitetty maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön periaatteet sekä kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet.

Maakuntakaava 2014 on lainvoimainen kuulutusten myötä ja korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä valituksen. Maakuntakaava 2006 on kumottu uuden kaavan tullessa voimaan. Lakimuutoksen myötä ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä luovuttiin ja maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 2.12.2016. Maakuntakaavasta jätetyt valitukset kumottiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä 29.1.2018. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettiin yksi valitus 20.6.2018, jonka korkein hallinto-oikeus hylkäsi 15.4.2019. Maakuntakaava sai lainvoiman 14.5.2019

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Päijät-Hämeen liitto
Administratörens e-post
  1. toimisto@paijat-hame.fi
Senast redigerat 15.05.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 14.05.2019

Ge feedback

comments powered by Disqus