Dataset maintainer informs:  Data uppraterad 29.2.2024

Inköpsfakturadata för Merikarvia kommun

Inköpsfakturadata för Merikarvia kommun innehåller uppgifter om inköpsfakturor för varor och tjänster, investeringar, förnödenheter och utrustningsinköp samt hyror. Från inköpsfakturadatan har betalningar som bidrag, lån, pensionsbetalningar och andra betalningar som inte definieras som inköpsfakturor, information som innehåller affärshemligheter, och inköpsfakturor som innehåller personuppgifter tagits bort.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Merikarvia
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@merikarvia.fi
Administratörens webbplats www. merikarvia.fi
Länkar till mer information
  1. https://merikarvia.fi/ostolaskudata/
  2. https://merikarvia.fi/ostolaskudata/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 29.02.2024
Senast redigerat 29.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 29.02.2024