Avfallsmängderna samlats in på fastigheter (Helsingfors huvudstadsområde och Kyrkslätt)

I materialet visas de månatliga avfallsmängderna (bioavfall, blandavfall, glasförpackningar, kartongförpackningar, platsförpackningar, småmetal) av bostadsfastigheter samt kommunernas administrasjon- och servicefunktionernas fastighet i ton. Materialet innehåller år 201-2022.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/kiinteistoilta-keratyt-jatemaarat-Sortti-asemat/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 29.12.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 29.12.2022