Gränssnitt

Filter

69 apisets found

  FTIA INSPIRE Download Service (WFS) for Road Transport Networks is an INSPIRE compliant . It contains the following INSPIRE feature type: Water transport network. The service is based on the FTIA INSPIRE Transport...

  Hela landet
  WFS

  Tampereen WMS-taustakarttapalvelu (GeoServer Web Map Service). Palvelu perustuu Tampereen ajantasa-asemakaava-, ilmakuva-, kantakartta-, opaskartta- ja virastokartta-aineistoihin. Taustarasterikartat saatavissa...

  Kommuner
  WMS

  Väyläviraston avoimesta WFS-rajapinnasta on saatavilla aineistoja liittyen Väyläviraston ylläpitämiin tie-, rata- ja vesiväyläverkkoihin. Rajapinnassa on toistaiseksi tiestötietoja kahdesta eri lähdejärjestelmästä....

  Hela landet
  WFS

  I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från...

  Hela landet
  WFS

  Vantaan kaupungin WFS-palvelu on WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla kaupungin ylläpitämiä paikkatietoaineistoja. Palvelun teknisenä alustana on GeoServer. Aineistot: - Osoitteet - Rakennukset Aineistoja...

  Hela landet
  WFS

  Pirkanmaan maakuntakaava 2040 WFS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 teemojen mukaisiin karttatasoihin jaettuna. Karttatasot ovat seuraavat: aluerakenne, arvokas geologinen...

  Landskap
  WFS

  FTIA INSPIRE View Service (WMS) for Management Restriction Or Regulation Zone is an INSPIRE compliant. It contains the following INSPIRE feature type: Management Restriction Or Regulation Zone. The service is based...

  Hela landet

  Palvelun kautta ovat katseltavissa: - ajantasa-asemakaava - maanomistuskartta - osoitteet - osoitekartta - pohjakartta - vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet - yleiskaavat Palvelu perustuu Raision kaupungin...

  Hela landet
  WMS

  Lahden WMS-palvelu (Tekla Xcity WMS Server) on WMS-rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot (suluissa tekninen nimi): Lahden asemakaavakartta (Asemakaavakartta), Lahden ilmakuva (Ilmakuva),...

  Hela landet
  WMS

  Helsingin kaupungin WFS-palvelu on standardin mukainen WFS-rajapintapalvelu, jonka kautta voi käyttää kaupungin ylläpitämiä kartta -ja paikkatietoaineistoja vektorimuodossa. Aineistoja hallinnoi ja palvelua ylläpitää...

  Hela landet

  Tampereen WFS-palvelu (GeoServer Web Feature Service / Web Map Service). Palvelu sisältää avoimen datan ja tunnistautumista vaativia aineistoja. Lisätietoja tampereenpalvelupiste@tampere.fi  

  Hela landet
  WFS

  Kulturbyrån upprätthåller ett register med samtliga kända fornlämningar på Åland. De uppgifter som framgår är kommun, by, typ av fornlämning och datering. Fornlämningens läge motsvarar skalan 1:20 000. Det pågår hela...

  Hela landet
  WMS

  Salon kaupungin WMS-palvelu on rasterimuotoisen aineiston katselupalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat karttatasot : Opaskartta, haja-asutusalueen opaskartta, maastokartta, ajantasa-asemakaava ja Teijon...

  Hela landet

  FTIA INSPIRE View Service (WMS) for Air Transport Networks is an INSPIRE compliant . It contains the following INSPIRE feature type: Air transport network. The service is based on the FTIA INSPIRE Transport Networks...

  Hela landet

  FTIA INSPIRE Download Service (WFS) for Railway Transport Networks is an INSPIRE compliant . It contains the following INSPIRE feature type: Railway transport network. The service is based on the FTIA INSPIRE...

  Hela landet
  WFS

  NLS-FI INSPIRE Download Service (WFS) for Buildings/Point is an INSPIRE compliant direct access Web Feature Service. It contains the following INSPIRE feature types: Building The service is based on the NLS-FI INSPIRE...

  Hela landet
  WFS

  Tilastokeskuksen INSPIRE-tietotuotteiden palvelurajapinta on OGC API -rajapintapalvelu, jonka kautta on saatavilla seuraavat INSPIRE:n ja paikkatietolain velvoittamat aineistot: 1) Tilastoyksiköt: Tilastoissa käytetyt...

  Hela landet
  HTML

  FTIA INSPIRE Download Service (WFS) for Road Transport Networks is an INSPIRE compliant . It contains the following INSPIRE feature type: Water transport network. The service is based on the FTIA INSPIRE Transport...

  Hela landet
  WFS

  Pirkanmaan maakuntakaava 2040 WMS-rajapintapalvelun kautta on saatavilla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 yhtenä karttatasona sekä jaettuna teemojen mukaisiin karttatasoihin. Teemojen mukaiset tasot ovat seuraavat:...

  Landskap
  WMS

  I WFS-tjänsten Ålands maritima kulturarv WFS finns följande kartlager: Vrak (innehåller både fredade och ej ännu fredade objekt) Tjänsten och materialet i tjänsten är under utveckling och ändringar kan ske. Tjänsten...

  Hela landet
  WFS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).