Yleistetty työpaikkatiheys

Aineisto on tuotettu Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) ruutututietoja yleistämällä. YKR-ruututiedoissa koko Suomi on jaettu 250x250 metrin ruutuihin, joihin on liitetty erilaisia ruutujen aluetta koskevia tilastotietoja, kuten väestön ja työpaikkojen määrä. Yleistetty työpaikkamäärä esitetään työpaikkatiheytenä (työpaikkaa hehtaarilla). Aineisto kattaa vuoden 1980, 1990, 2000 ja 2009.

Aineiston otsikko: Yleistetty työpaikkatiheys 1980. Aineiston tekninen nimi: tpaikka_1km_1980

Aineiston otsikko: Yleistetty työpaikkatiheys 1990. Aineiston tekninen nimi: tpaikka_1km_1990

Aineiston otsikko: Yleistetty työpaikkatiheys 2000. Aineiston tekninen nimi: tpaikka_1km_2000

Aineiston otsikko: Yleistetty työpaikkatiheys 2009. Aineiston tekninen nimi: tpaikka_1km_2009

Aineisto on katsottavissa Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Maintainer email
  1. sci@utu.fi
Last modified 11.06.2024
Show change log
Created on 09.11.2012