Turun kaupungin pienaluetilastoja


Tilastotietoja Turun kaupungin osa-aluettain. Alkuperäiset aineistot on tuottanut Tilastokeskus. Turun kaupungin avoimen datan palvelu on sopimus- ja tietosuojasyistä rajannut aineistojen laajuutta.

Aineistojen alueiden tiedot eivät summaudu koko Turun alueelta oikein, koska pienalueita on em. syistä poistettu. Julkaisemme aineistojen summatiedot myöhemmin.

Tietoa alkuperäisistä tietokannoista https://www.stat.fi/tup/vaestotilastopalvelu/index.html

Ohjelmistoja aineistojen hyödyntämiseen https://www.stat.fi/tup/tilastotietokannat/px-tuoteperhe.html Käytä PxWin-ohjelmistoa.

PX-muotoisten aineistojen muuntamisesta on tulossa ohje.

Resources (7)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license

Aineiston on tuottanut Tilastokeskus

Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  1. data.turku.fi
Collection type Open data
International benchmarks
Dataset maintainer Turun kaupunki
Maintainer email avoindata@turku.fi
Maintainer website data.turku.fi
comments powered by Disqus