Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen kokonaismäärä

Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen kokonaismäärästä vuosina 2004-2010 ja 2012-2016. Kotitalousjätteen määrä on ilmoitettu yksikössä kg/asukas ja tonnia/BKT Meur.

Kotitalousjätteellä tarkoitetaan kotitalouksista peräisin olevaa kulutusjätettä. Kotitalouksien jätteeksi ei lueta kodin tai sen piirin ulkopuolella syntyneitä, vaikkakin kotitalouden tuottamia jätteitä, kuten autojen öljynvaihdossa huoltamolle jääneet jäteöljyt. Vuotta 2017 koskevat tiedot julkaistaan vuoden 2019 alussa.

Kotitalousjätteen kokonaismäärän sisältyy

 • Sekajäte
 • Paperi
 • Biojäte
 • Pahvi ja kartonki
 • Lasi
 • Metalli
 • Vaarallinen jäte
 • Puu
 • Puutarhajäte
 • Sähkölaitteet
 • Tekstiilijätteet
 • Muut jätteet

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Open data
International benchmarks
Maintainer Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Maintainer email Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Maintainer website http://www.hsy.fi/avoindata
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
 1. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=30
 2. http://www.pksjatevirrat.fi/
Source
Author
Author email
Update frequency
Valid from
Valid till
comments powered by Disqus
Open Data
CC-BY-4.0
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen kokonaismäärä

Followers
0
Last 30 days, updated daily
Downloads during year 2018: 0
All time visits: 5
All time downloads: 0
Last Modified: 15.01.2019
Created: 07.03.2018

Show change log >