KIRA-Digi hanke VIRTUAALITEKNOLOGIOIDEN NOPEAN SOVELTAMISEN MALLIT

Hankkeen tuloksena saatiin alustava innovaatioprosessin malli virtuaaliteknologioihin perustuvien uusien palvelujen ja toimintamallien synnyttämiseen kiinteistö- ja rakennusalalla. Lisäksi tunnistettiin lukuisia haasteita, joita yrityksillä on digitaalisen liike-toiminnan kehittämiseen liittyen. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä pääasiallista haastetta digitaalisten innovaatioiden edistämisessä. Ensimmäisenä haasteena esiintyi teknologiaosaamisen puute, jolla tarkoitetaan ymmärrystä, näkemystä ja tietämystä digitaalisista ratkaisuista ja niiden mahdol-lisuuksista. Toisena haasteena nousi esiin yritysten digitaalisen kypsyyden alhainen taso, minkä johdosta yrityksen nykyinen digitaalisten ratkaisujen taso ja määrä ovat vielä matalalla tasolla.

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Open data
High value dataset category
Maintainer Jukka Puhto
Maintainer email Jukka Puhto
Maintainer website www.tut.fi
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
Source
Author
Author email
Update frequency
Valid from
Valid till
comments powered by Disqus
Open Data
Yksityishenkilöt
License Not Specified
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

KIRA-Digi hanke VIRTUAALITEKNOLOGIOIDEN NOPEAN SOVELTAMISEN MALLIT

Followers
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 15
All time downloads: 3
Last Modified: 02.11.2018
Created: 02.11.2018

Show change log >