Kaarinan kaupungin ostolaskut 2020

  • Collection: Open Data
  • Maintainer: kaarina

Kaarinan kaupungin ostolaskudata vuodelta 2020 on julkaistu. Kaupungin ostolaskudata sisältää kaupungin palvelualueiden tavaroiden ja palvelujen, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset ja henkilötietoja sisältävät ostolaskut.

Resources (2)

Additional Info

Maintainer email
  1. taloushallinto@kaarina.fi
  2. vilma.tikakoski@kaarina.fi
Maintainer website www.kaarina.fi
Links to additional information
  1. https://kaarina.fi/fi/talous-ja-hankinnat/kaarinan-kaupungin-ostolaskut
Geographical coverage
Update frequency
Valid from 28.05.2021
Valid until
Last modified 31.05.2021
Show change log
Created on 28.05.2021

Give feedback

comments powered by Disqus