City of Helsinki Master Plan 2002

Yleiskaava 2002 on Helsingin kaupungin maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa koko kaupungin. Yleiskaava laaditaan Helsingissä noin kymmenen vuoden välein ja se ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaavaa voidaan täydentää tai muuttaa suppeammalle alueelle laadittavalla osayleiskaavalla. Helsingin nykyinen yleiskaava (Yleiskaava 2002) tuli voimaan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta. Lisäksi kaupungin alueella on voimassa Helsingin maanalainen yleiskaava (2009) sekä joukko osayleiskaavoja.

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Koko kuntaa koskeva yleiskaava on pohjana kaavoitustöiden kiireellisyysjärjestykselle. Kaavoitusohjelma tarkistetaan vuosittain kaavoituskatsauksen yhteydessä. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain ns. osayleiskaavaksi, jolla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista määrätyllä alueella. Yleiskaava voidaan määrätä sitovaksi tai ohjeelliseksi. Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Kaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Helsingin nykyinen Yleiskaava 2002 sai lainvoiman 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokentän aluetta. Ensimmäisen Helsinkiä koskevan maankäytön yleissuunnitelman laati asemakaava-arkkitehti Bertel Jung vuonna 1911. Helsingin seuraava yleiskaavatasoinen suunnitelma oli Eliel Saarisen ja Bertel Jungin yhteistyönä laatima Pro Helsingfors -suunnitelma vuodelta 1918. Vuonna 1932 hyväksyttiin "yleisasemakaava", joka oli yleiskaavatasoinen suunnitelma. Nykyisen kaltainen yleiskaavoitus sai alkunsa vuoden 1960 yleiskaavasta, joka oli sotien jälkeen ensimmäinen koko kaupungin kattanut yleiskaava. Sen valmistelu aloitettiin vuonna 1953. Seuraava yleiskaavaehdotus julkistettiin huhtikuussa 1970, yleiskaavaa täydennettiin vuonna 1976 hyväksytyllä kantakaupungin osayleiskaavalla. Vuoden 1992 yleiskaava muodostui kolmesta osasta: kehityskuva, varsinainen yleiskaava ja yleiskaavan toteuttamissuunnitelma. (Kts. http://www.yleiskaava.fi/2012/vuosisadan_yleiskaavat/).

Aineiston mittakaava on 1:40 000.

Resources (1)

Extra information

Author
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
License
Creative Commons Nimeä 4.0
Title en
City of Helsinki Master Plan 2002
Original URL
http://ckan.hri.fi/dataset/244ea507-acb9-495c-a3b9-fc18ff1e4bb6
Metadata modified
2017-11-29T22:30:04.455577
Isopen
True
URL
http://kartta.hel.fi/avoindata
Maintainer email
None
Agency
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkimittauspalvelut
External reference
http://kvkmos0011/paikkatietohakemisto/?id=196
Private
False
Revision id
df06ee7d-2b98-4290-ba1d-4d13626ae529
Title se
Helsingfors generalplan 2002
Search info
helsinki helsingin Helsingissä Helsingistä kartta kartat paikkatieto gis rajapinta wms rajapinnat wms-rajapinta paikkatietorajapinta geoserver WMS-rajapinta, rasterikartta rasterikartat vektorikartta vektorikartat api Yleiskaavakartta Yleiskaavaprosessi Aluesuunnittelu Kiinteistöt Aluesuunnittelu / kiinteistöjärjestelmä Yhteiskunta Rajat kaavoitus, kaavaprosessi, yleiskaava, yleiskaavoitus, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala , Inspire, Inspire-aineisto kaupunkisuunnittelu, aluerakenne, maankäyttö
Metadata created
2017-11-29T22:30:04.455569
Geographic coverage
Helsinki
Date released
29/11/2017
Author email
kmo@hel.fi
Creator user id
5cc316a0-a178-4bf9-86fd-6047d26ea3d2
Id
244ea507-acb9-495c-a3b9-fc18ff1e4bb6
Categories
{"Kaavat ja kiinteistöt","Kartat ja paikkatieto"}
Tracking summary
[{'total': Markup(u'0')}, {'recent': Markup(u'0')}]

Comments

Login to comment.
Open Data
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Helsingin yleiskaava 2002

Followers
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 3
All time downloads: 1
Last Modified: 29.11.2017
Created: 29.11.2017

Show change log >