Kehityssuunnitelma vuodelle 2021

Palvelua pienkehitetään vuoden 2021 aikana. Alla on listattu alustava priorisoitu lista tehtävästä kehitystyöstä. Lista on alustava ja voi vielä muuttua.

1. Datakatalogiohjelmiston versiopäivitys (CKAN 2.8.8 -> 2.9.4) ja Drupal-sisällönhallintajärjestelmän päivittäminen (ver. 8 -> 9).

Päivityksen myötä palvelun vakaus, stabiliteetti, nopeus ja tietoturva paranevat. Lisäksi päivityksen avulla palvelu on päivitettävissä pitkälle tulevaisuuteen. CKAN 2.9 versio tuo tuen Pythonin versiolle 3. Nykyisessä CKAN 2.8 versio perustuu vanhalle Python 2.7 versiolle.

Lisäksi palvelu erotetaan kokonaisuudessaan Docker-kontteihin, jolloin sen ylläpidettävyys helpottuu.

2. Avointa dataa jakavien REST-arkkitehtuuria noudattavien rajapintojen katalogituki

Avoimen datan jakelussa hyödynnetään yhä enemmän rajapintoja. Esimerkiksi avoimen datan direktiivissä nämä on nostettu esiin (artikla 5). Arvopaketti toteuttaa rajapintakatalogille MVP tuen. Tämän jälkeen rajapintoja pystyy käsittelemään palvelussa, kuten tiedostoja. Niihin voidaan liittää Open API (aiemmin Swagger) kuvauksia. Niitä voidaan linkittää tietoaineistoihin ja kategorioihin. Palvelu osaa erotella rajapinnat tietoaineistoista ja niitä on helpompi etsiä. Rajapintojen lukumäärän laskeva laskuri tulee palvelun etusivulle.

3. Tietoaineiston näkymän kehittäminen DCAT-AP tietomallin kanssa yhteentoimivaksi ja muita käytettävyysparannuksia

Avoindata.fi noudattaa DCAT-AP tietomallia (uusin versio 2.01). Tietoaineiston käyttöliittymä päivitetään tukemaan tätä tietomallia paremmin ja toimimaan selkeämmin.

4. DCAT-AP tietomallin päivitys (2.01)

Palvelun tietomalli päivitetään noudattamaan DCAT-AP 2.01 tietomallia, joka on uusin versio EU:n datakatalogien yhteentoimivuutta parantavasta tietomallista. Tietomalli parantaa datakatalogien yhteentoimivuutta koko Euroopassa. Avoindata.fi palvelun metatietojen harvestointi Euroopan avoimen datan portaaliin (https://data.europa.eu/) kehittyy kattavammaksi metatietojen osalta.

5. Rajapintojen käytön kehittäminen

Tarkoitus on helpottaa palvelun hyödyntämistä rajapintojen kautta. Tästä on etua tietoaineistojen käsittelyn automatisoinnissa. Esimerkiksi tietoaineistojen automaattinen lisääminen, etsiminen ja haku.

6. Korjattu tietoaineistojen tähtiluokitus (avoimen datan laatumittaristo)

Aiempi versio kuormitti palvelua, joten teimme ominaisuuden uusiksi.

7. Laajennetun haun minimiparannukset

Saavutettavuus ja käytettävyyskorjauksia.

8. Palvelun saavutettavuusesteiden korjaus

Palvelun saavutettavuus selvityksen punaisella merkityt asiat. Pahimmat kontrastiongelmat.

9. Välttämättömät käytettävyyskorjaukset

Palvelun saavutettavuus selvityksen perusteella käytettävyyskorjauksia.

10. Datan avauksen pyytäminen

Mahdollisuus pyytää datan avauksia palvelussa.

11. Viimeistelty sovellusgalleria auttaa tunnistamaan avoimen datan luomia hyötyjä

Tuo paremmin esille avoimen datan käyttöä. Linkittää paremmin sovelluksia ja tietoaineistoja.

12. GeoDCAT-AP laajennuksen käyttöönotto paikkatiedoille

GeoDCAT-AP on olemassa siksi, että INSPIRE-direktiivin käsittelemiä paikkatietoja voidaan tuoda avoindata.fi palveluun aiempaa paremmin paikkatietohakemisto.fi palvelusta. Samalla kehitetään palvelun harvestointia.

13. Tuki korkean lisäarvon tietoaineistojen merkitsemiseen

Avoindata.fi palvelun metatietomalli (DCAT-AP) sisältää kentän merkitä korkean lisäarvon tietoaineisto. Lisäksi palvelu visualisoi korkean lisäarvon tietoaineistot.

14. Päivitetty hakutoiminto

Palvelun Solr (https://solr.apache.org/) päivittäminen ja CKAN:n uuden hakukoneen käyttöönotto. Päivittämällä hakua palvelun hakutoiminto toimii paremmin ja sillä on helposti löytää tietoaineistoja. Tuki suomen kielelle paranee.

 15. Sekä muita pieniä virhekorjauksia