Avoimen datan lisenssit

Suositellut lisenssit

Lisenssi, eli käyttölupa, asettaa tietyt ehdot datan hyödyntämiselle. Se myös auttaa datan hyödyntäjiä ymmärtämään, mitä he saavat tehdä lisensoidulla aineistolla. 

Julkishallinnon avoimien tietoaineistojen käyttöluvaksi suositellaan Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) tai Creative Commons CC0 1.0 –käyttölupaa. Käyttöluvasta on annettu JHS-189 (avoimen tietoaineiston käyttölupa) -suositus. Käyttölupa helpottaa julkishallinnon avointen tietoaineistojen uudelleenkäyttöä ja yhtenäistää siihen liittyviä käytäntöjä.

Standardikäyttöluvan, eli tässä tapauksessa edellä mainittujen CC-lisenssien, käyttö on suositeltavaa, sillä ne ovat kansainvälisesti tunnettuja. Kansainvälisesti tunnettu lisenssi tunnistetaan myös ulkomailla, joten se tekee datan yhdistelystä ja uudelleenkäytöstä helpompaa. Lisäksi on etukäteen tiedossa, miten esimerkiksi erilaisissa riitatilanteissa toimitaan.

Creative Commons CC0 1.0 Universal

Käyttämällä CC0-lisenssiä luovut datan kaikista tekijänoikeuksista. CC0-lisenssillä varustettu data on luovutettu täysin vapaaseen käyttöön sekä kaupallisiin että ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Datan hyödyntäjän ei tarvitse kertoa datan alkuperää tai pyytää lupaa sen käyttöön.

Suosittelemme käyttämään CC0-lisenssiä tietoaineistojen metatiedoille. Jos datan yksilöiminen tai tuottajan tietojen ilmoittaminen muuten ei ole tarpeellista, voit myös käyttää CC0-käyttölupaa. Suomi.fi-avoindata lisensoi palveluun ladattujen tietoaineistojen metatiedot CC0-lisenssillä.

Avoindata Note icon

Rajoitukset

Ei rajoituksia

Creative Commons CC BY 4.0

CC BY 4.0 eli CC Nimeä 4.0 -lisenssi velvoittaa nimensä mukaisesti datan hyödyntäjän nimeämään datan alkuperän. Datan hyödyntäjän on mainittava lähde, tarjottava linkki lisenssiin sekä kerrottava, jos dataan on tehty muutoksia. CC BY 4.0 -lisenssillä varustettua dataa voi kuitenkin käyttää vapaasti.

Kun dataa käytetään esimerkiksi uusissa sovelluksissa, sovelluksesta on käytävä selkeästi ilmi, mikä osa sovelluksesta perustuu alkuperäiselle datalle, ja mihin kehittäjällä on oikeudet. Sovelluksen tekijänoikeudet eivät mitenkään rajoita alkuperäisen datan käyttöä.

Avoindata Note icon

Rajoitukset

  • Mainittava datan lähde
  • Tarjottava linkki lisenssiin
  • Mainittava, jos olet tehnyt muutoksia

​​​​​​Suomi.fi-avoindata tukee suositeltua käyttölupaa

Käyttölupa valitaan palvelussa aina tietoaineistoa lisättäessä. Suosittelemme valitsemaan käyttöluvaksi aina Creative Commons Nimeä 4.0 tai CC0 1.0 -lisenssin. 

Lisensoitujen tietoaineistojen käyttö

Creative Commons Nimeä 4.0 -lisensoitua dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin korvauksetta. Edellytyksenä on, että datan lähde mainitaan käyttöluvasta edellyttämällä tavalla.

Kun dataa käytetään uusissa sovelluksissa, sovelluksesta on käytävä selkeästi ilmi, mikä osa sovelluksesta perustuu alkuperäiselle datalle ja mihin muokkaajalla on oikeudet. Muokkaajan oikeudet eivät mitenkään rajoita alkuperäisen datan käyttöä.

Käyttölupa ei koske aineistoja, joihin liittyy kolmansien tahojen tekijänoikeuksia tai henkilötietoja tai muussa lainsäädännössä salassa pidettäviksi määriteltyjä tietoja.

Lue lisää Creative Commonsista.