Syrjässä-työkalu

Mika Honkanen - Published 27.1.2018 - updated 27.3.2018

  1. 2018-03-27-101810.546104syrjassatyokalu.png

Syrjässä-työkalu tarjoaa jatkuvasti päivittyvät tiedot kunnittaisesta työttömyydestä, pitkäaikaistyöttömyydestä ja nuorten työttömyydestä. Työkalun kautta voi havainnoida myös ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden sekä masennuslääkkeiden korvausta saaneiden osuuksia kunnittain. Tulevaisuudessa työkalu laajenee mm. harrastustietoihin ja masennukseen liittyvillä uusilla indikaattoreilla.

Launch website


Used datasets

There are no Datasets in this Showcase