4 datasets found

 • Kansalaisen asiointitilin pilotointikokemukset ja erityisvaatimukset sosiaali...

  Loppuraporttiin on koottu kokemukset Kansalaisen asiointitilin hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä erityisvaatimukset turvalliselle viestinvälitykselle. Pilotointikokemukset on koottu SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunimikkeistö

  Sosiaali- ja terveysalan palvelunimikkeistö on pilottikäytössä SADe-ohjelman kahdessa projektissa, jotka ovat SADe Palveluhakemisto ja SADe Ajanvaraus. Palveluhakemistossa palveluntarjoajat ilmoittavat nimikkeistön avulla, mitä sosiaali- ja/tai terveyspalveluita he tarjoavat. Ajanvarauksessa palvelunimikkeistön avulla kuvataan palveluja, joihin asiakkaalle tehdään ajanvarauksia. Nimikkeistö on...
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvarauksen kansalliset määrittelyt

  Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen ajanvarauksen kansalliset määrittelyt sisältävät: 1. Tavoitetilan kuvauksen kokonaisarkkitehtuurikehikon kautta ja kansallisen tavoitetilan päälinjaukset ja linjausehdotukset. 2. Tietoarkkitehtuuriin liittyvän sanaston ja käsitemallit. 3. THL:n kansallisen koodistopalvelun kautta valmisteltuja ja käsiteltyjä koodistojen, nimikkeistöjen tai tietosisältöjen...
 • Spontaanin palautteen kansalliset määritykset

  Spontaanin palautteen kansalliset määritykset sisältävät konseptikuvauksen ja kansallisen tason vaatimukset ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan spontaanin palautemallin luomiseen. Toimintamalli on rakennettu toimialariippumattomaksi. HyvisSADe-yhteistyöprojektissa toteutettiin määrittelyn lokalisointi ja määrittelyjen pilotointi. Yhteistyössä kansallisen määrittelyn ja...