Filters

321 datasets found

  Aeroradiometrisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) toriumkartta väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina...

  Country
  ECW

  Aeroradiometrisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) kaliumkartta väripintakarttana. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka toteutettiin vuosina...

  Country
  ECW

  Aeromagneettisesta matalalentoaineistosta interpoloitu (solukoko 50m x 50m) magneettinen anomalikartta harmaasävyesityksenä. Aineisto perustuu GTK:n tekemään koko Suomen kattavaan matalalentomittauksiin jotka...

  Country
  ECW

  1:100 000 -mittakaavainen kallioperäkartta-aineisto sisältää Geologian tutkimuskeskuksen vuosina 1948–2007 mineraalisten raaka-ainevarojen kartoituksen, yhteiskunnan kiviaineshuollon ja tieteellisen tutkimuksen...

  Country
  SHP (ESRI SHAPE)

  Maaperä 1:200 000 (maalajit) sisältää vuosien 2002-2009 aikana tuotettua aineistoa koko Suomen alueelta. Kartoitusmittakaava on ollut 1:50 000 – 1:200 000. Keskimittakaavaisen aineiston muodostamiseeen on käytetty...

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 sisältää maankäytön suunnitteluun, maankamaran raaka-aineiden tutkimukseen ja inventointiin, ympäristönhoitoon ja tieteelliseen tutkimukseen tuotettua aineistoa. Kartoitusmittakaava on...

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Maaperä 1:1 000 000 esittää maaperää syntytavan mukaan luokiteltuina geologisina kerrostumina. Kerrostumaluokkina kuvataan kallioperän paljastumia, syntytavaltaan erilaisia maaperäkerrostumia ja –muodostumia....

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Kallioperän 1:5 000 000 aineisto valmistui vuonna 1998 yleistettynä esityksenä Suomen kallioperäkartta - Berggrundskarta över Finland - Bedrock map of Finland 1:1 000 000 aineistosta. Se kuvaa Suomen kallioperän...

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Kallioperä 1:200 000 on yhtenäinen koko Suomen kattava aineisto, joka on tehty Kallioperän mittakaavatonta paikkatietoaineistoa, versio 1.0 yleistämällä. Aineisto koostuu kivilaji/yksikköpolygonitasosta ja...

  Country
  GDB (ESRI FILE GEODATABASE)

  Tampereella sijaitsevat luonnonmuistomerkit. Aineisto on muodostettu kuvaruutudigitointina kantakartalla. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa myös WMS- ja WFS-palveluna....

  Cities
  GML
  CSV
  JSON
  KML
  SHP

  This dataset provides the land usage permission system for public areas in the City of Helsinki. The Public Works Department of the City of Helsinki controls the public areas and decides on their usage by issuing...

  Cities
  WFS
  WMS

  The register of public areas (YLRE) is a system of the Helsinki Urban Environment Division that contains information about the city’s street and green areas. The dataset is maintained for the use of the division and...

  Cities
  WFS

  This dataset provides the results of the Helsinki 2050 survey. The data was collected during 4.11.-9.12.2013. Altogether there were 4671 respondents and 32 989 localizations were made.

  Cities
  CSV
  KML

  An API to the City of Helsinki digital feedback system. The API allows requesting service feedbacks submitted by the citizens. The API enables its clients to query individual or multiple service requests and their...

  Cities
  XML
  JSON

  Solar energy map of Espoo. The report analysed the amount of solar radiation falling on the roof surfaces of all buildings in Espoo. The analysis was carried out using a three-dimensional model based on laser scanning...

  Cities
  GEOTIFF

  The geoenergy map portrays the suitability of soil and bedrock for geoenergy production. The map is based on soil maps of the City of Espoo, soil and bedrock data of the Geological Survey of Finland, map data of the...

  Cities
  WMS
  GEOTIFF

  Environmental permits in the City of Helsinki. The Environmental Protection Act defines the activities that require an environmental permit. The Environmental Protection Decree, on the other hand, determines whether...

  Cities
  XLSX

  The data includes traffic noise zones in the Helsinki metropolitan area (Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen). The dataset contains a breakdown of road and rail traffic noise zones, as well as day and night times....

  Cities
  SHP

  The Service Map is an open information channel on the service points and services offered by the cities of Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen. The Service Map helps the inhabitants of the municipality find current...

  Cities
  WFS
  CSV
  JSON

  Helsinki environmental statistics is a network statistic service, where the most important variables which represent the condition of the environment and pollution are collected. The network is maintenanced by the...

  Cities
  PXWEB
  JSON