Vieremän kunnan ostolaskudata vuodelta 2023

Vieremän kunnan ostolaskudata vuodelta 2023 on julkaistu. Aineisto sisältää kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden, investointien sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset ja henkilötietoja sisältävät ostolaskut tietosuojan vuoksi. Tehtyjen rajausten vuoksi summia ei voi verrata suoraan kunnan talousarvioon tai toteutuneisiin kustannuksiin. Aineisto on poimittu rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Aineiston julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohjetta.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Vieremän kunta
Maintainer email
  1. viereman.kunta@vierema.fi
Maintainer website www.vierema.fi
Geographical coverage
Update frequency
Last modified 11.06.2024
Show change log
Created on 11.06.2024