Valkeakosken kaupungin ostolaskut 2017

Aineisto sisältää Valkeakosken kaupungin vuoden 2017 tilien 4300 – 4940 ostot eli tiliryhmiin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää avustukset yhteisöille. Aineistossa on mukana kaikki Valkeakosken kaupungin yksiköiden ostolaskutiedot. Aineisto ei sisällä ostoja yksityishenkilöiltä.

Tiedot ovat otettu laskuriveittäin suoraan kaupungin kirjanpitojärjestelmästä Raindance-ohjelmasta. Aineistossa ei ole mukana kaupungin sisäisiä eriä.

Aineisto sisältää seuraavat tietokentät:

tositelaji

tili

tilinnimi

kustannuspaikka (kp)

kustannuspaikan nimi (kp:n nimi)

tositepvm

tositenumero

toteutuneet eurot

toimittajan nimi

toimittajan y-tunnus

doc-id (järjestelmän antama yksilöivä tunniste)

Resources (12)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Open data
High value dataset category
Maintainer Mari Tomperi
Maintainer email Mari Tomperi
Maintainer website
Owner Valkeakosken kaupunki
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
Source
Author
Author email
Update frequency
Valid from
Valid till
comments powered by Disqus
Open Data
Yksityishenkilöt
License Not Specified
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Valkeakosken kaupungin ostolaskut 2017

Followers
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 320
All time downloads: 83
Last Modified: 12.11.2018
Created: 18.10.2018

Show change log >