Välimäiset tiealueen poikkileikkausvauriot

Velho-järjestelmän Välimäiset tiealueen poikkileikkausvauriot -kohdeluokka kuuluu Kuntorekisterin Kunto- ja vauriotiedot -tietokokonaisuuden alle. Kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Kohdeluokalla esitetään tieverkolla olevia vaurioita, joiden sijainti voidaan ilmoittaa viivana. Vauriosta ilmoitetaan mm. vauriotyyppi sekä tarvittaessa vaurion lisätieto. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 04.03.2023
Show change log
Created on 25.10.2021

Give feedback

comments powered by Disqus