Suomalaiset merikartat, tuotejako

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin merikarttojen tuotejako pitää sisällään sekä painettujen että sähköisten merikarttojen (ENC) tuotejaon.

Aineisto koostuu seuraavista karttatasoista:

Tuotejako Kaikki kartat Tuotejako ENC General Tuotejako ENC Coastal Tuotejako ENC Approach Tuotejako ENC Harbour Tuotejako ENC Berthing Tuotejako Yleiskartat Tuotejako Rannikkokartat Tuotejako Satamakartat Tuotejako Sisävesikartat Tuotejako Merikarttasarjat Tuotejako Veneilykartat

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport and Communications Agency Traficom
Maintainer email
  1. copyright@traficom.fi
Last modified 29.03.2024
Show change log
Created on 28.03.2024