SADe-ohjelman esteettömyystoimintamalli

Toimintamalli kuvaa miten esteettömyys huomioidaan sähköisiä tieto- ja viestintätek-niikkaan perustuvia palveluja rakennettaessa. Toimintamalli kattaa suunnittelun, kehit-tämistyön ja palvelujen ylläpidon elinkaaren eri vaiheet. Toimintamalli on rakennettu hanketason tarpeisiin ja sisältää näkökulmat esteet-tömyyden toiminnallisiin ja taloudellisiin perusteluihin palvelutoteutuksessa sekä palveluiden suunnittelussa ja teknisessä toteutuksessa sovellettaviin menetelmiin ja työkaluihin.

Toimintamalli on ensisijaisesti tuotettu tukemaan SADe-ohjelman hankkeita. Toiminta-malli on lisäksi käytettävissä muille tahoille ja vapaasti hyödynnettävissä suosituksena ja apuneuvona myös SADe-ohjelman ulkopuolella. (05.11.2013)

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Interoperability tools
High value dataset category
Maintainer Salla Salmi
Maintainer email Salla Salmi
Maintainer website
Owner SADe-ohjelma, valtiovarainministeriö, JulkICT
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
  Source
  Author Salla Salmi
  Author email Salla Salmi
  Update frequency
  Valid from
  Valid till
  comments powered by Disqus
  Interoperability Tools
  Other
  Feedback
  Resource Quality
  Metadata Quality

  SADe-ohjelman esteettömyystoimintamalli

  Followers
  0
  Last 30 days, updated daily
  Downloads during year 2018: 15
  All time visits: 41
  All time downloads: 4
  Last Modified: 15.01.2018
  Created: 25.08.2014

  Show change log >