Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf) – sanasto


Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf) – sanasto sisältää suomenkielisissä lakiteksteissä usein esiintyviä sanoja, ilmauksia ja fraaseja sekä suositukset näiden ruotsinkielisiksi vastineiksi. Sanasto sisältyy käsikirjaan Svenskt lagspråk i Finland – Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf).

Sanaston tarkoituksena on tukea Suomen lainsäädäntöä suomesta ruotsiin kääntävien työtä.

Sanasto on suunnattu ensisijaisesti niille, jotka valmistelevat, kirjoittavat ja kääntävät lakiehdotuksia ja muita säädöstekstejä, sekä niille, jotka vastaavat valtionhallinnon ruotsinkielisten viranomaistekstien tuottamisesta. Lisäksi Slaf on erinomainen käsikirja kaikille muillekin, jotka kirjoittavat ja kääntävät lain ja hallinnon tekstejä.

Sanasto on koottu valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnassa ja se perustuu käsikirjan aiemmissa laitoksissa julkaistuihin sanastoihin. Sanasto sisältää tällä hetkellä n. 1 589 eri sanaa, ilmausta ja fraasia, ja sanastoa päivitetään jatkuvasti.

Sanasto on saatavilla myös pdf-tiedostona valtioneuvoston yhteisessä julkaisuarkistossa Valtossa sekä säädöstietokanta Finlexissä. Aineisto on julkaistu Term Base eXchange (TBX) -muodossa (http://www.tbxinfo.net/tbx-about/).

Sanasto on käytettävissä myös valtioneuvoston termipankki Valterissa.

Resources (3)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
Collection type Open data
International benchmarks
State Active
Dataset maintainer Simo Kankkunen
Maintainer email
  1. simo.kankkunen@vnk.fi
Maintainer website
comments powered by Disqus