Pohjoisen pallonpuoliskon järvijääpeite vuodesta 2021 alkaen / Lake Ice Extent for the Northern Hemisphere since 2021

[FI]

Tämä aineisto tarjoaa tietoa Pohjoisen pallonpuoliskon järvijääpeitteestä (Lake Ice Extent, LIE), jota seurataan optisilla aallonpituuksilla tehtyjen satelliittihavaintojen avulla. Aineisto kattaa ajanjakson vuodesta 2021 lähtien ja on tuotettu Suomen ympäristökeskuksen (Syke), Ilmatieteen laitoksen (IL) ja ENVEO IT GmbH:n toimesta. Aineistotuotanto on osa Copernicuksen maakartoituspalvelua (Copernicus Land Monitoring Service), ja sitä rahoittaa Euroopan Unioni. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Havainnot ovat peräisin Sentinel-3 Sea and Land Surface Temperature Radiometer (SLSTR) 500 metrin satelliittikuvista, jotka tarjoavat jatkuvaa järvijääpeiteseurantaa ympäri vuoden, lukuun ottamatta hämäriä tai pimeitä olosuhteita sydäntalven aikana. Aineiston resoluutio on 0,0005 astetta (WGS84). Suomen ympäristökeskuksessa kehitettiin ICEmod-menetelmä järvien jääpeitteen havainnointiin optisen satelliittidatan avulla (Heinilä ym. 2021). Metodi perustuu Gaussin jakaumiin, jotka ovat laskettu laajan opetusaineoston useita heijastus-/lämpöarvoja sekä indeksiarvoja hyödyntämällä. Pilvet hankaloittavat optisilta instrumenteilta tehtäviä tulkintoja ja poikkeuksena moniin muihin metodeihin ICEmod sisältää itsessään pilvien havaitsemisen osana luokittelua. Aineisto tarjoaa luokituksen järvien jääpeittoalasta, sisältäen luokat 1) Jääpeite, 2) Avovesi ja 3) pilvi.

Alkuperäisen datan lähdeviitteet: Cao ym. 2012, NOAA JPSS Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) Sensor Data Record (SDR) from IDPS. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.7289/V58G8HSZ.

Aineisto noudattaa Copernicuksen maakartoituspalvelun käyttöehtoja seuraavien ehtojen mukaisesti:

  1. Nimeäminen: jakaessaan tai välittäessään Copernicuksen maakartoituspalvelun tuotteita ja palveluita (mukaan lukien havainnot, ohjelmistoskriptit, verkkopalvelut, käyttö- ja metodologiset ohjeistukset ja vastaavat) yleisölle käyttäjien on ilmoitettava yleisölle näiden tuotteiden ja palveluiden lähde. Käyttäjien on mainittava, että Copernicuksen maakartoituspalvelun tuotteet ja palvelut on tuotettu "Euroopan unionin rahoituksella".
  2. Sovittaminen ja datan muokkaus: Jos käyttäjät sovittavat tai muokkaavat Copernicuksen maakartoituspalvelun tuotteita ja -palveluita, heidän on ilmoitettava selvästi, että he ovat tehneet niin.
  3. Tekijänoikeudet: Käyttäjillä on kaikki tekijänoikeudet niihin tuotteisiin, jotka he luovat perustuen Copernicuksen maakartoituspalvelun tuotteisiin ja -palveluihin.
  4. Ei virallista hyväksyntää: Käyttäjiä kielletään antamasta yleisölle vaikutelmaa siitä, että heidän toimintansa on Euroopan Unionin virallisesti hyväksymää.

[EN]

This dataset provides daily Lake Ice Extent (LIE) information for Northern Hemisphere (LIE-NH), monitored using optical satellite remote sensing. The dataset covers the period since 2021 and is generated by the Finnish Environment Institute (Syke), Finnish Meteorological Institute (FMI) and ENVEO IT GmbH, commissioned by Copernicus Land Monitoring Service with funding by the European Union.

Information is sourced from Sentinel-3 Sea and Land Surface Temperature Radiometer (SLSTR) 500 m satellite images, offering a continuous monitoring of lake ice throughout the year excepting for low-light conditions during midwinter. The dataset resolution is 0.0005 degrees (WGS84). The LIE-NH product is based on a ICEmod method developed at Syke. The algorithm is based on multidimensional Gaussian distributions calculated for training data using several reflectance/ thermal bands and indices. ICEmod includes cloud detection as a part of classification, thus eliminating the need for separate cloud masking. The dataset provides classifications for lake ice extent, including (1) Ice-cover, (2) Open water, and (3) Cloud.

Original data reference: Cao et al. 2012, NOAA JPSS Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) Sensor Data Record (SDR) from IDPS. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.7289/V58G8HSZ.

The dataset follows the terms of use of Copernicus Land Monitoring Service under the following conditions: 1. Attribution: When distributing or communicating Copernicus Land Monitoring Service products and services (including data, software scripts, web services, user and methodological documentation, and similar) to the public, users are required to inform the public of the source of these products and services. Users must acknowledge that the Copernicus Land Monitoring Service products and services were produced "with funding by the European Union." 2. Adaptation and Modification: If users adapt or modify the Copernicus Land Monitoring Service products and services, they must clearly state that they have done so. 3. Intellectual Property Rights: Users possess all intellectual property rights for the products they create based on the Copernicus Land Monitoring Service products and services. 4. No Official Endorsement: Users are prohibited from conveying the impression to the public that their activities are officially endorsed by the European Union.

Aineistoa on tuotettu vuodesta 2023 alkaen Tarkka-palveluun.

Aineisto on versioitu, ja aikaisempi tuoteversio oli 1.0.1 ja 16.4.2024 alkaen tuoteversio on 1.2.0.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Suomen ympäristökeskus (Syke)
Maintainer email
  1. eotuki@syke.fi
Maintainer website https://www.syke.fi
Valid from 01.04.2021
Last modified 18.04.2024
Show change log
Created on 16.04.2024