Päijät-Hämeen maakuntakaava

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on kokonaismaakuntakaava.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä on esitetty maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön periaatteet sekä kehittämisen kannalta tarpeelliset alueet.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Region of Päijät-Häme
Maintainer email
  1. toimisto@paijat-hame.fi
Last modified 23.05.2024
Show change log
Created on 14.05.2019