Photovoltaic potential in Helsinki region

Aineisto sisältää rakennuksittain lasketun aurinkosähkön tuottopotentiaalin. Tuottopotentiaali on laskettu olettaen, että rakennuksen katto on soveltuvilta osiltaan katettu kokonaan aurinkopaneeleilla.

Aineistossa on rakennuksittain laskettu aurinkosähkön tuottopotentiaali, jos koko aurinkopaneeleille soveltuva ala on katettu aurinkopaneeleilla. Sähkön vuosituoton potentiaalia laskettaessa on oletettu aurinkopaneelien hyötysuhteeksi 15 % ja niiden olevan asennettu katon suuntaisesti myös tasakatoilla. Rakennusten ominaisuustiedoista löytyy karttapalvelussa sähköntuotto (MWh/vuosi) sekä paneelien pinta-ala neliömetreinä. Alkuperäisessä, ladattavissa aineistossa (electricity.shp) sähköntuotto on kentässä ELEC ja sen yksikkö on kWh/vuosi.

Aineisto on valmistunut Decumanus-hankkeessa ja sen on tuottanut hankkeessa mukana oleva belgialainen paikkatietopalveluihin erikoistunut yritys Eurosense.

Resources (4)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Open data
International benchmarks
Maintainer Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Maintainer email Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Maintainer website http://www.hsy.fi/avoindata
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
  1. http://kartta.hsy.fi/?zoomLevel=5&coord=25496558_6673000&mapLayers=133+100+aurinkosahkopotentiaali_pks&markers=2|3|ffde00|25495997_6672199|
  2. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=41
Source
Author Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Author email Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Update frequency
Valid from
Valid till
comments powered by Disqus
Open Data
CC-BY-4.0
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Pääkaupunkiseudun aurinkosähköpotentiaali

Followers
0
Last 30 days, updated daily
Downloads during year 2018: 19
All time visits: 94
All time downloads: 22
Last Modified: 13.07.2018
Created: 28.10.2015

Show change log >