Oppilaitokset

Oppilaitosten sijainti ja nimi. Tilastovuosi 2017. Peruskoulujen, lukioiden ja yhtenäiskoulujen sijainti (x,y) ja nimi poimittuna Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteristä. Vuosittain keväällä päivitettävä oppilaitosrekisteri sisältää tietoa oppilaitoksista (http:/tilastokeskus.fi/tup/oppilaitosrekisteri/index.html). Oppilaitosrekisterin oppilaitoksilla tarkoitetaan hallinnollista yksikköä eikä sinänsä koulurakennusta tai toimipaikkaa. Tilastokeskus ylläpitää oppilaitosrekisteriä oppilaitoksia kuvaavien tilastojen tuottamiseksi. Peruskoulujen sijaintitietoja voidaan käyttää esimerkiksi koulupiirien suunnitteluun. Oppilaitostyyppi (OLTYP): 11 = Peruskoulut 12 = Peruskouluasteen erityiskoulut 15 = Lukiot 19 = Perus- ja lukioasteen koulut

Tietoja käytettäessä on noudatettava yleisiä käyttöehtoja (http://tilastokeskus.fi/org/lainsaadanto/copyright.html).

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Open data
International benchmarks
Maintainer Tilastokeskus
Maintainer email Tilastokeskus
Maintainer website
Owner
Geographical coverage
Links to additional information
  Source
  Author Tilastokeskus
  Author email Tilastokeskus
  Update frequency
  Valid from
  Valid till
  comments powered by Disqus