Nannut satamaraportit 2000-2011

Turun yliopiston merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen tuottama aineisto kattaa Turun ja Kotkan satamien merialueilla tehdyt vesistö-, kalasto- ja haitta-ainetutkimusraportit. Aineisto sisältää tutkimusraporttien tutkimusaluerajaukset. Aineistossa on yhdistetty Turun ja Kotkan merialueilla tehtyjen vesistö-, kalasto- ja haitta-ainetutkimuksien tutkimusalueet yhdeksi vektoriaineistoksi. Tutkimuksien PDF-dokumentit löytyvät NANNUT karttapalvelusta. Aineisto on katsottavissa Lounaistiedon karttapalvelusta https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Maintainer email
  1. kirjaamo@utu.fi
Last modified 14.06.2024
Show change log
Created on 12.06.2024