MOT:n yritystukiaineisto 2010-2016


Miten aineisto on koottu?

MOT:n määritelmä yritystuista on peräisin TEM:n omasta Yritystukiselvityksestä (7/2012). Aineistoon on yhdistetty ne TEM:n, Tekesin, Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, Energiamarkkinaviraston ja Maan- ja metsätalousministeriön suorat yritystuet, jotka lain mukaan ovat julkisia.

Mitä Yleisradion MOT:n yritystukiaineisto sisältää?

Aineistoon on koottu yhteen tiedot eri yritystukien maksatuksista useiden vuosien ajalta. Aineisto sisältää tiedot 6,3 miljardin euron arvoisten suorien yritystukien kohdentumisesta. Julkaisimme tiedot ensimmäistä kertaa syksyllä 2012, sen jälkeen aineistoa on päivitetty vuosittain. Summat kuvaavat rahaa, joka on todellisuudessa siirtynyt yritysten tileille. Huomaa, että aikasarjassa on mukana myös TEKES:n tutkimusorganisaatioille ja korkeakouluille maksamat tutkimus- ja kehitystuet. Ne poikkeavat aineiston muista tuista siinä, että niitä ei makseta suoraan saajayrityksen tilille, vaan ne maksetaan esim, korkeakoululle, jotka käyttävät ne yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishankkeisiin. Jos haluaa tarkastella aineistosta pelkästään suoraan yrityksille kohdistuvia tukia, tutkimusorganisaatioille ja korkeakouluille maksetut tuet kannattaa suodattaa aineistosta pois esim. Pivot-taulukon suodattimella. Tarkempi erittely eri tukimuodoista ja aikasarjojen pituuksista sekä muuta lisätietoja ja ohjeita liitteenä.

Tietokannasta on myös olemassa aikasarja, josta ilmenee mm. Tekesin ja TEM:n yritystukien saajat vuosina 1997-2013.

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/mot-yritystukiaineisto-1997-2013

Resources (3)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license

Aineisto on avointa dataa, jonka voi vapaasti kopioida, ohjelmoida ja yhdistää uusiin aineistoihin.

Aineiston käytössä lähde: Yle/MOT, on aina mainittava. Aineiston jatkokäytössä johtopäätöksistä vastaa aina julkaisija.

Tiedot julkaistaan Creative Commons Nimeä (CC BY 4.0)-lisenssiehdoin.

Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  1. http://yle.fi/aihe/mot
Collection type Open data
International benchmarks
Dataset maintainer Janne Ranta
Maintainer email janne.ranta@yle.fi
Maintainer website
comments powered by Disqus