Business Support Material 1997-2013


Miten aineisto on koottu?

MOT:n määritelmä yritystuista on peräisin TEM:n omasta Yritystukiselvityksestä (7/2012). Aineistoon on yhdistetty ne TEM:n, Tekesin, Liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, Energiamarkkinaviraston ja Maan- ja metsätalousministeriön suorat yritystuet, jotka lain mukaan ovat julkisia.

Tietokannasta on olemassa myös päivitetty versio MOT yritystuet 2010-2016.

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/mot-yritystukiaineisto-2010-2016

Mitä Yleisradion MOT:n yritystukiaineisto sisältää?

Aineistoon on koottu yhteen tiedot eri yritystukien maksatuksista useiden vuosien ajalta. Aineisto sisältää tiedot yli 7,5 miljardin euron arvoisten suorien yritystukien kohdentumisesta.

Julkaisimme tiedot vuoden 2011 ja sitä aiemmin maksetuista tuista syksyllä 2012, sen jälkeen aineistoa on päivitetty vuosittain. Summat kuvaavat rahaa, joka on todellisuudessa siirtynyt yritysten tileille.

Huomaa, että eri tukimuotojen aikasarjat ovat hiukan eri mittaisia. Vuodesta 2008 alkaen mukana ovat kaikki tärkeimmät tuet, joten vertailu antaa luotettavan kuvan tukien kehityksestä.

Tarkempi erittely eri tukimuodoista ja aikasarjojen pituuksista sekä muuta lisätietoja ja ohjeita liitteenä.

Resources (3)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license

Aineisto on avointa dataa, jonka voi vapaasti kopioida, ohjelmoida ja jopa yhdistää uusiin aineistoihin. Aineiston käytössä lähde: Yle/MOT, on aina mainittava. Aineiston jatkokäytössä johtopäätöksistä vastaa kuitenkin aina julkaisija.

Tiedot julkaistaan Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0)-lisenssiehdoin.

Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  1. http://yle.fi/aihe/mot
Collection type Open data
International benchmarks
State Active
Dataset maintainer Janne Ranta & Kirsi Skön
Maintainer email
  1. janne.ranta@yle.fi
  2. kirsi.skon@yle.fi
Maintainer website
comments powered by Disqus