Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla

Soiden ja rantakosteikkojen (ml ruovikot vedessä) kattavuutta ja peitteisyyttä kuvaava aineisto. Alueiden rajaus maastotietokannan ja tulvariskiaineiston (Tulvavaaravyöhykkeet, meritulva 1 2 a) perusteella. Alueiden puuston peitteisyys on määritelty laserkeulausaineiston ja monilähde VMIn avullla. Rantakosteikkojen (pääsoin ruovikkoja) rajaus vedessä määritelty IMAGE2017 avulla (Sentinel 2 a+b 2017, osin 2016)

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Tags
Collection type Open data
High value dataset category
Maintainer Suomen ympäristökeskus
Maintainer email Suomen ympäristökeskus
Maintainer website
Owner
Content type
Geographical coverage
Links to additional information
  Source
  Author Suomen ympäristökeskus
  Author email Suomen ympäristökeskus
  Update frequency
  Valid from
  Valid till
  comments powered by Disqus

  Dataset extent

  Open Data
  Feedback
  Resource Quality
  Metadata Quality

  Maanpeite soilla ja rantakosteikoilla

  Followers
  0
  Last 30 days, updated daily
  Downloads during year 2018: 0
  All time visits: 2
  All time downloads: 0
  Last Modified: 12.01.2019
  Created: 12.01.2019
  Last Modified: 27.11.2018

  Show change log >