Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin (Kuningas)

Espoo, Turku ja Vantaa halusivat edistää kuntien integraatioalustan syntymistä kokeiluprojektilla (PoC), jossa laadittiin kuntien integraatioalustan hallintamalli. Hallintamallin toimivuutta testattiin toteuttamalla yhdessä sovittujen, kansallisesti kiinnostavien käyttötapauksien integraatiot erillisessä sidosprojektissa toteutettavalla integraatioalustalla. Projekti rahoitettiin Valtiovarainministeriön myöntämällä avustuksella sekä osallistuvien kuntien oman henkilöstön työpanoksella.

Projekti jakautui selkeästi kahteen osakokonaisuuteen: 1. Hallintamallin laatiminen (Hallintamallia työstettiin neljässä erillisessä työpajassa, jossa oli edustus kaikista mukanaolevista kunnista ja Kuntaliitosta.) 2. Valittujen käyttötapausten integraatioiden toteutus (Käyttötapauksien valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että saadaan kokemusta Kansallisen palveluväylän käyttöönotosta ja eri Suomi.fi-palvelujen hyödyntämisestä. Käyttötapauksiksi valikoituivat Suomi.fi asiointivaltuudet / Asiointivaltuudet-kysely varhaiskavatuslomakkeelle sekä YTJ / yritystietojen haku Espoon Toimijarekisteriin. Käyttötapausten integraatiot toteutettiin ja testattiin rinnakkaisprojektissa toteutetulla avoimen koodin Apache Service Mix integraatioalustalla.)

Resources (3)

Related Components (0) Add Related Component

Do you know apps based on this dataset? Add them by logging in.

Extra information

Author
Jari Ylikoski
License
Creative Commons Attribution 4.0
Metadata created
2017-04-18T12:33:52.533251
Metadata modified
2017-04-18T12:43:05.426712
Isopen
True
URL
None
Private
False
Revision id
60f0d204-90d1-4571-b377-59234e13dd94
Qa
[{'openness_score_reason': Markup(u'This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "pdf" relates to format "PDF" and receives score: 1.')}, {'updated': Markup(u'2017-08-17T02:25:10.064740')}, {'openness_score': Markup(u'1')}]
Content type
Avoin data
Archiver
[{'status': Markup(u'System error during archival')}, {'is_broken': Markup(u'None')}, {'reason': Markup(u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config')}, {'status_id': Markup(u'23')}]
Author email
jari.ylikoski@kuntaliitto.fi
Creator user id
61f4e362-cc20-4411-bf5f-e71adce0a073
Id
bbabd12d-8861-4c9f-8f57-1d4f423cd572
Tracking summary
[{'total': Markup(u'0')}, {'recent': Markup(u'0')}]

Comments

Login to comment.
Open Data
citizens
avoin data
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin (Kuningas)

Followers
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 21
All time downloads: 10
Last Modified: 18.04.2017
Created: 18.04.2017

Show change log >