JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus -suosituksessa kuvataan yhteiset määritelmät palveluista ja yhteydet yleisiin hierarkioihin. Luokituksen palvelut on kuvattu organisaatioriippumattomasti, eivätkä ne sisällä hierarkioita. Kunnat ja muut tietojen käyttäjät voivat itse luoda hierarkioita oman tarpeensa mukaisesti.

Palveluluokitusta voidaan hyödyntää kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä, ja se on laadittu toimintolähtöisesti siten, että palveluissa otetaan huomioon lainsäädännön kunnille asettamat tehtävät ja kuntien itselleen ottamat tehtävät. Lisäksi palveluluokituksessa otetaan huomioon olemassa oleva julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG (ks. JHS 186 ), kuntataloustilastoinnin vaatimukset ja muut tiedon käsittelyyn kehitetyt luokitukset (mm. asiakirjallisen tiedon käsittelyn luokitukset, toimialaluokitus).

Kuntien palveluluokitusta käytetään pääasiassa kansallisessa ohjauksessa, tilastoinnissa sekä talouden tunnuslukujen esittämisessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden tulojen ja menojen sekä investointien luokitteluun. Luokitusta käytetään kuntien palvelutoiminnan suunnitteluun, arviointiin ja ohjaukseen sekä palveluiden tuotteistamiseen. Suositus koskee kuntien palveluita vuodesta 2019 alkaen.

Kehittämistyö liittyy julkisen talouden suunnitelman, kuntatalouden makro-ohjauksen sekä kuntien tilastoinnin ja tietohuollon kehittämiseksi käynnistettyjen kansallisten hankkeiden toteutukseen. Tavoitteena on yhdenmukaistaa kuntien taloutta kuvaavien tietojen määritystä ja ylläpitokäytäntöjä kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien laskentakohteiden osalta.

Resources (1)

Related Components (0)

Do you know apps based on this dataset? Add them by logging in.

Extra information

Period of validity
2017-06-08 - 2018-06-30
Author
Anna Tuominen
Maintainer
jhs-sihteeri@vm.fi
Owner
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA
License
Creative Commons Attribution 4.0
Extra information
http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs200
Metadata created
2017-06-13T12:01:33.073630
Metadata modified
2017-06-13T12:03:44.484465
Isopen
True
URL
None
Valid from
2017-06-08
Private
False
Revision id
b7b32a16-4564-41db-b7fc-cb65c88eadb0
Qa
[{'openness_score_reason': Markup(u'This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field is blank. Could not understand the file format, therefore score is 1.')}, {'updated': Markup(u'2017-07-26T02:18:36.748211')}, {'openness_score': Markup(u'1')}]
Content type
JHS-suositus
Archiver
[{'status': Markup(u'System error during archival')}, {'is_broken': Markup(u'None')}, {'reason': Markup(u'No value for ckanext-archiver.cache_url_root in config')}, {'status_id': Markup(u'23')}]
Valid till
2018-06-30
Author email
anna.tuominen@netum.fi
Creator user id
1daf4422-843c-4d27-b4c4-8c22596d8066
Id
72ba01e4-1071-4f3f-a22b-02eb758eeacc
Maintainer email
jhs-sihteeri@vm.fi
Tracking summary
[{'total': Markup(u'0')}, {'recent': Markup(u'0')}]

Comments

Login to comment.
Interoperability Tools
jhs-suositus
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

Followers
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 29
All time downloads: 6
Last Modified: 13.06.2017
Created: 13.06.2017

Show change log >