Harva ja tiheä taajama-alue

Suomen ympäristökeskuksen taajamarajaus jakautuu tiheään taajama-alueeseen ja harvaan taajama-alueeseen. Tiheä taajama-alue vastaa aluetehokkuudeltaan yleisesti jo rakennettua asemakaavoitettua taajama-aluetta ja harva taajama-alue pääosin asemakaavoittamatonta alhaisen tehokkuuden taajama-aluetta. Harva taajama-alue voi olla keskeneräistä asemakaava-aluetta, asemakaavan lähialuetta, tiheämpää tienvarsiasutusta tai tiheään taajamaan kytkeytyvää, luonteeltaan kylämäistä asutusta.

Tiheään taajama-alueeseen kuuluvat ne ruudut, joiden aluetehokkuus naapuriruutumenetelmällä laskettuna on yli 0,02. Muut taajamaruudut kuuluvat harvaan taajama-alueeseen.

Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Rajaus on sekä ajallisesti että alueellisesti vertailukelpoinen. Rajaus on hieman tiukempi kuin yleinen pohjoismainen taajamarajaus (vähintään 200 asukasta ja rakennusten välinen etäisyys alle 200m). 100 % vettä sisältävät ruudut eivät kuulu taajamiin. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Resources (0)

This dataset has no data, why not add some?

Related Components (0) Add Related Component

Do you know apps based on this dataset? Add them by logging in.

Extra information

Author
Suomen ympäristökeskus
Maintainer
Suomen ympäristökeskus
License
Creative Commons Attribution 4.0
Availability
Dataset is available at http://www.syke.fi/avointieto
Responsible-party
[{"name": "Suomen ymp\u00e4rist\u00f6keskus", "roles": ["owner"]}]
Metadata created
2017-04-12T20:15:16.901979
Isopen
True
Metadata-language
fin
URL
None
Resource-type
dataset
Spatial-reference-system
EUREF_FIN_TM35FIN
Bbox-south-lat
59.67454
Revision id
7fcb7c63-cd2b-4470-a2cd-c8b035321fa9
Spatial
{"type": "Polygon", "coordinates": [[[19.0, 59.67454], [31.6, 59.67454], [31.6, 69.911465], [19.0, 69.911465], [19.0, 59.67454]]]}
Id
1771f04d-e452-4535-8b9f-673d4eea930d
Tracking summary
[{'total': Markup(u'0')}, {'recent': Markup(u'0')}]
Bbox-east-long
31.6
Creator user id
760f7d9f-ee94-4c03-963f-4dc18e4eff67
Metadata modified
2017-04-12T20:15:16.936961
Contact-email
gistuki.syke@ymparisto.fi
Coupled-resource
[]
Resource modified
2016-09-13
Metadata-date
2014-04-02
Dataset-reference-date
[{"type": "revision", "value": "2016-09-13"}]
Access constraints
[]
Bbox-north-lat
69.911465
Private
False
Spatial harvester
true
Bbox-west-long
19.0
Author email
gistuki.syke@ymparisto.fi
Licence
["Creative Commons Nime\u00e4 4.0 Kansainv\u00e4linen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut\n\n\n\nL\u00e4hde merkit\u00e4\u00e4n seuraavasti: L\u00e4hde: YKR/SYKE"]
Content type
paikkatietoaineisto
Availability
Dataset is available at http://www.syke.fi/avointieto
Maintainer email
gistuki.syke@ymparisto.fi

Comments

Login to comment.

Dataset extent

Open Data
paikkatietoaineisto
Feedback
Resource Quality
Metadata Quality

Harva ja tiheä taajama-alue

Followers
0
Last 30 days, updated daily
All time visits: 29
All time downloads: 0
Last Modified: 12.04.2017
Created: 12.04.2017
Last Modified: 13.09.2016

Show change log >