1,369 datasets found

Collection Type: Open Data

 • KAVI - Visualization of rock quality in Construction of Underground Spaces - ...

  Hankkeessa kokeiltiin kalliolaadun visualisointia maanalaisessa rakentamisessa. Kalliorakennus-hankkeen aikana syntyy lukuisia erilaisia mittauksia ja ne esitetään mittausraportteina, 2D-pohjakuvina, 2D-pituusleikkauksina tai 2D-poikkileikkauksina. Kalliomassa on kuitenkin kolmi-ulotteinen ja siihen sijoitettavat tilat ovat avaruudellisesti monimutkaisia. Mittaukset ovat usein etäällä...
  PDF
 • KIRA-digi loppuraportti

  Erityissuunnitelmat ja arkistointi tietomallipohjaisessa rakennuslupaprosessissa. Kokeilu-ehdotuksessa hakijoina oli sama ryhmä kuin syksyllä 2017 toteutetussa ”Tietomallipohjainen rakennuslupa kerrostalohankkeessa” -kokeiluhankkeessa. Ryhmään kuului kolme kaupunkia – Vantaa, Hyvinkää ja Järvenpää, sekä neljä järjestelmätoimittaja/konsulttia – Gravicon Oy, Evolta Oy, Solibri Oy ja Sova 3D Oy....
  PDF
 • Loppuraportti

  Digitaalinen huoneistotieto hankkeen loppuraportti
  PDF
 • Rautateiden kalustorekisterin avoin data

  The open data material for a register on railway rolling stock maintained by Traficom contains registration and technical details for rolling stock registered for the Finnish railway network.
 • Open data for aircraft

  Open data of aircraft material contains registration, approval and technical details of all aircraft in the Finnish Aircraft Register.
 • Alusten avoin data

  The body of the open boat data covers details on registered boats and the municipal which used in from the Boat Register maintained by Traficom.
 • ÄLYKKÄÄN TALOTEKNIIKAN PILOTTIKOHDE

  Raportissa kuvataan Aalto-yliopistossa toteutetun Kira-Digi -hankeen "Älykkään talotekniiakn pilottikohde" järjestelyt ja tulokset
  PDF
 • KIRA-digi loppuraportti

  Dynaaminen tietomallin hyödyntäminen paloteknisessä suunnittelussa
  PDF
 • Tietomallit rakennusten turvallisuuden varmistamisessa KIRA-digi kokeiluhankk...

  Tietomallit rakennusten turvallisuuden varmistamisesas KIRA-digi kokeiluhankkeen pääasiallinen tavoite oli mahdollistaa rakennusten suunnittelussa tuotettujen tietomallien käyttö pelastusviranomaisen jokapäiväisessä toiminnassa. Kokeiluhankkeen raportissa on koottu tiivistettyyn muotoon hankkeen kuvaus, tavoitteet sekä kuvaus lopputuloksista. Kokeiluhankkeen toteutus ajoittui vuoden 2018...
  PDF
 • Finnish Central Government Procurement Spend

  Procurement Invoices of the Central Government The data includes the Finnish central government’s procurement related invoices from the beginning of 2016. The invoices of the Security Intelligence Service, the Border Guard, the National Police Board, and the Ministry of Defence’s administrative branch are not included in the publication. The data consists of the procurement invoices of the...
  TSV
 • Kuopion kaupungin ostolaskuaineisto 2012 - 2018

  Kuopion kaupungin ostolaskuaineisto vuosilta 2012-2018. Tiedoissa on mukana kaupungin kaikki virastot, taseyksiköt ja liikelaitokset. Aineisto on poimittu Kuopion kaupungin ostolaskujen kierrätys- ja arkistointijärjestelmästä ja sisältää kaikki kyseiseen järjestelmään kirjatut ostolaskut jäljempänä esitetyin rajauksin. Rajaukset: Aineistosta on rajattu pois a) yritykset, joilta on...
  CSV, XLSXXLSXCSVXLS
 • Kokeilu asunnon ostajien palvelusta

  Hankkeen päätavoitteena oli selvittää millaisia palveluita ja mitä tietoja ostajat tarvitsevat päätöksenteon tueksi sekä mikä merkitys on helppoudella ja saatavuudella. Selvitimme myös voiko tekoälyä ja big dataa hyödyntävä virtuaaliavustaja -tyyppinen ratkaisu osana mobiilipalvelua korvata tarpeen saada 'se toinen ja puolueeton mielipide' suoraan tietoa askarruttavasta asiasta.
  XLSX
 • Turun seudun ilmanlaaturajapinta

  Turun seudun ilmanlaadun mittausasemien datarajapinta. Mitattavista hiukkasista kerrotaan Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilla https://ilmatieteenlaitos.fi/ilmansaasteet
  GEOJSON, CSV
 • Iisalmen elävä digitaalinen yleiskaava

  Iisalmen kaupunki on käynnistänyt strategisen yleiskaavan laadinnan vuoden 2017 aikana. Strateginen yleiskaava laaditaan paikkatietoaineistoja hyödyntäen ja käyttäen hyödyksi SYKE:n tarjoamaa YKR -ruutuaineistoa sekä LIITERI –palvelua. Lisäksi paikkatietoalustana toimii kaupungin oma paikkatietojärjestelmä. Yleiskaava laaditaan TRIMBLE LOCUS järjestelmällä tietokantaan geometrialla, jolla on...
  PDF
 • Turun kaupungin kulkijalaskentakokeilu

  Aineisto on tuotettu havainnoimalla ohikulkijoiden laitteiden Bluetooth-signaaleja joulukuun 2018 ja helmikuun 2019 välisen ajan kestäneessä kokeilussa. Se sisältää lukumäärätiedot 15 minuutin välein summattuina. Mittauspisteet sijaitsevat eri puolilla ydinkeskustaa.
  CSV
 • Caidio Kira-Digi loppuraportti - DigiConcrete-konseptitestaus

  Tämä aineisto kuvaa Kira-Digi -rahoitteisen DigiConcrete-konspetitestaushankkeen tulokset. Betoni on eniten käytetty maailman käytetyin rakennusmateriaali ja sen laadunvarmistaminen rakennusprosessissa on tärkeää. Betonirakennusprosessi koostuu monesta eri aiheesta, joissa valmisbetoni tuotetaan usein kaukana työmaasta valmisbetonitehtaassa ja josta se erilaisissa olosuhteissa kuljetetaan...
  PDF
 • Rakennusten osoitetiedot ja äänestysalue - koko Suomi

  Koko Suomen rakennusten osoitetiedot sisältävät väestötietojärjestelmästä poimitut rakennusten tiedot: pysyvä rakennustunnus, tieto rakennuksen käyttötarkoituksesta (asuin-/toimitilarakennus tai tuotanto-/muu rakennus), tieto rakennuksen sijaintikunnasta ja –maakunnasta, koordinaattitiedot, rakennuksen osoite, äänestysalue ja sijaintikiinteistö. Aineisto on poimittu 15.2.2019 ja se sisältää...
  OPTPDFZIP; OPTXLSX
 • Fennica, The National Bibliography of Finalnd

  The Fennica database is a data repository of Finnish publication output. The primary focus of selecting material into the National Bibliography has always been on material published in Finland. In addition to this, the National Bibliography also contains a variety of literature published abroad in Finnish, by Finns or about Finland. This “expatriate” material has been included in the collection...
  RDF LINKED OPEN DATA
 • Finna

  The API provides a way to perform searches to the material provided by the organizations (Finnish libraries, archives and museums) participating in Finna.fi. For example the metadata of Fennica - the Finnish National Bibliography and Viola - the Finnish National Discography are included in the API. The Library Network Services unit of the National Library is responsible for the maintenance and...
  JSON
 • Finnish names

  The Population Information System has been extracted from the names and surnames of names and surnames in the Population Information System. For privacy reasons, the underlings of less than 10 and the family names of less than 20 are not included in the lists.
  XLSX
You can also access this registry using the API (see API Docs).